Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

03.10.2023

Komunikat nr 42/2023 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że opublikowane ogłoszenia o postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert…
03.10.2023

Komunikat nr 41/2023 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

Śląski Wojewódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w ogłoszeniu o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert…
02.10.2023

Komunikat nr 40/2023 w sprawie ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert - Lecznictwo Uzdrowiskowe

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 października 2023 roku Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił postępowania w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia…
28.09.2023

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach – „Dobry posiłek w szpitalu”

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 28 września 2023 roku ogłoszono postępowanie dotyczące składania wniosków, poprzedzające zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego z…
12.09.2023

Komunikat 39/2023 - Wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za sierpień 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 12.09.2023 r.

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za SIERPIEŃ 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
31.08.2023

Komunikat 38/2023 w sprawie uzgodnienia kwoty zobowiązania w okresie X-XII 2023 r. dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: leczenie szpitalne – chemioterapia, leczenie szpitalne – programy lekowe

Informujemy, że na Portalu Świadczeniodawcy w module: pliki udostępnione przez OW → pliki techniczne → Folder: pliki dedykowane będą zmieszczone propozycje planów rzeczowo – finansowych…
11.08.2023

Komunikat 37/2023 - Wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za lipiec 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 11.08.2023 r.

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za LIPIEC 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
24.07.2023

Komunikat 36/2023 dotyczący postępowania konkursowego mającego na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie badania genetyczne

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w celu poprawnego przygotowania oferty z zakresu badania genetyczne konieczne jest ponowne pobranie najnowszej aktualizacji aplikacji Ofertowanie ze strony…
18.07.2023

Komunikat 35/2023 o przedłużeniu terminu składania ofert w postępowaniu konkursowym mającym na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie badania genetyczne

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w związku z błędami technicznymi występującymi w programie Ofertowanie podczas tworzenia oferty z zakresu badania genetyczne, termin składania ofert…
11.07.2023

Komunikat 34/2023 - Wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za czerwiec 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 11.07.2023 r

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za CZERWIEC 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…