Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

31.03.2021

Komunikat nr 18/2021 dla świadczeniodawców w sprawie świadczeń udzielanych przez zespoły transportu medycznego

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach przypomina, iż świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są przez zespół transportu medycznego w przypadkach określonych w załączniku nr…
25.03.2021

Nowe terminy szkoleń z zakresu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Na stronie Centrum e-Zdrowia w zakładce Akademia CeZ w zakresie Projektu: „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi…
23.03.2021

Plan zakupu świadczeń na rok: 2021 - publikacja Śląskiego OW NFZ w Katowicach

Plan zakupu świadczeń na rok: 2021 - publikacja Śląskiego OW NFZ w Katowicach
16.03.2021

Komunikat nr 17/2021 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców w sprawie realizacji umów w ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

Zgodnie z treścią wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia…
11.03.2021

Komunikat nr 16/2021 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za luty 2021 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 11.03.2021 r.)

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za luty 2021 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
09.03.2021

Komunikat nr 15/2021 dla świadczeniodawców w sprawie wypisywania wniosków na transport sanitarny w POZ (na odległość tam i z powrotem, powyżej 120 km)

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że wzór wniosku o zlecenie transportu „dalekiego” w POZ określony jest w załączniku nr 8 do…
26.02.2021

Komunikat nr 14/2021 dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na terenie województwa śląskiego w sprawie wyjazdowych punktów szczepień

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia dokonał analizy bieżących potrzeb w zakresie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 przez zespoły wyjazdowe w miejscach zamieszkania/pobytu pacjentów, których stan…
16.02.2021

Komunikat nr 13/2021 (wraz z załącznikami) dla świadczeniodawców w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców – integracja TOPSOR z HIS

Na podstawie Zarządzenia Prezesa NFZ nr 151/2020/DEF z dnia 30 września 2020 r. z późniejszymi zmianami w Zarządzeniu Prezesa NFZ 23/2021/DEF z dnia 29.01.2021 r.…
11.02.2021

Komunikat nr 12/2021 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za styczeń 2021 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 11.02.2021 r.)

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za STYCZEŃ 2021 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…