logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

Komunikat nr 43/2020 dla świadczeniodawców w sprawie przekazywania danych o liczbie lekarzy specjalistów objętych podwyżką

17.07.2020
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że w związku z zapisami Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych…

Komunikat nr 42/2020 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców wyszczególnionych w załączniku w sprawie konieczności rozliczenia szablonów korygujących dotyczących roku 2019

16.07.2020
Śląski OW NFZ w Katowicach informuje, że wyszczególnieni w załączonym pliku świadczeniodawcy nie rozliczyli do dnia 13 lipca br. szablonów korygujących wygenerowanych do umów z …

Komunikat nr 37/2020 (wraz z załącznikami) dla świadczeniodawców w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne

20.04.2020
W związku z Zarządzeniem Nr 42/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że warunkiem uzyskania dotacji…

Komunikat nr 34/2020 dla świadczeniodawców w sprawie przekazania informacji o liczbie etatów ratowników medycznych według stanu zatrudnienia na 1 kwietnia 2020 roku

03.04.2020
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie…

Komunikat nr 33/2020 dla świadczeniodawców w sprawie przekazania informacji o liczbie etatów pielęgniarek i położnych według stanu zatrudnienia na 1 kwietnia 2020 roku

03.04.2020
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o…

Komunikat nr 32/2020 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców w sprawie świadczeń udzielanych przez zespoły transportu medycznego

31.03.2020
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że z dniem 1 kwietnia 2020 r. rozpoczyna się okres obowiązywania umów o udzielanie świadczeń opieki…

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie lecznictwo uzdrowiskowe

21.03.2020
Przepis § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii…
 

Aktualne zasady uruchamiania zespołów transportu sanitarnego, wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowanego przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

20.03.2020
Zespoły transportu sanitarnego, wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,…