Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

15.02.2024

Komunikat 14/2024 dotyczący umów realizowanych w 2023 roku

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje o zaimplementowanej w Portalu Świadczeniodawcy funkcjonalności umożliwiającej przekazywanie do Oddziału: „Wniosku o wypłatę wynagrodzenia za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone świadczeniobiorcom…
14.02.2024

Komunikat 13/2024 dla świadczeniodawców w sprawie zmian w harmonogramie dotyczących osób udzielających świadczeń

W związku z opublikowaniem w dniu 26.06.2023 r. tekstu jednolitego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 w spawie ogólnych warunków umów o udzielanie…
13.02.2024

Komunikat 12/2024 – Wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za styczeń 2024 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 13.02.2024 r.

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za STYCZEŃ 2024 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
06.02.2024

Komunikat 11/2024 dla świadczeniodawców w sprawie aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2023 roku (w tym Fundusz Medyczny)

Śląski OW NFZ przypomina o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych/ugód/porozumień do umów na rok 2023. Nieprzekraczalny termin dostarczenia aneksów i ugód, wynikający z zapisów OWU to:…
05.02.2024

Komunikat 10/2024 dla świadczeniodawców w sprawie aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2023 roku (w tym Fundusz Medyczny)

Śląski OW NFZ przypomina o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych/ugód/porozumień do umów na rok 2023. Aneksy, ugody i porozumienia są sukcesywnie udostępniane na ścieżce cyfrowej w…
26.01.2024

Komunikat w sprawie przekazywania w komunikacie SWIAD informacji o weryfikacji uprawnienia pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej

Przypominamy, że zgodnie z zapisami art. 50 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Umową na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptece[1],…
26.01.2024

Komunikat 9/2024 dla świadczeniodawców w sprawie ugód/aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2023 roku (w tym Fundusz Medyczny)

Śląski OW NFZ informuje o możliwości zawarcia ugód/aneksów końcoworocznych/porozumień do umów na rok 2023. Aneksy, ugody i porozumienia będą sukcesywnie udostępniane na ścieżce cyfrowej w…
25.01.2024

Komunikat 8/2024 w sprawie wymiany danych pomiędzy systemem świadczeniodawcy a systemem OW NFZ w zakresie obsługi komunikatów sprawozdawczych

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w Oddziałach Wojewódzkich NFZ produkcyjnie udostępnione zostało rozwiązanie przekazywania komunikatów sprawozdawczych i pobierania informacji zwrotnych za pomocą interfejsu dostępowego wykorzystującego…
15.01.2024

Komunikat 5/2024 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju:

leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, opieka paliatywna i hospicyjna, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacja lecznicza, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, podstawowa opieka zdrowotna, leczenie stomatologiczne,…
11.01.2024

Komunikat 4/2024 - Wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za grudzień 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 11.01.2024 r.

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za GRUDZIEŃ 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…