logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

Komunikat nr 21/2020 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do postępowań w trybie konkursu ofert na realizację od dnia 1 maja 2020 r. świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe w sprawie spotkania informacyjno-szkoleniowego

25.02.2020
zakresy: leczenie Przewlekłej Pokrzywki Spontanicznej (ICD10:L.50.1) leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD10: C61) leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD 10:K51)…
 

Komunikat nr 20/2020 w sprawie pobierania opłat za wystawianie zaświadczeń lekarskich dla osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania świadczenia uzupełniającego „500 +”

19.02.2020
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z nowelizacją art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki…
 

Komunikat nr 19/2020 dla oferentów w związku z ogłoszonymi postępowaniami konkursowymi mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie 04.9901.400.03 - 72

18.02.2020
Śląski OW NFZ przypomina, że zgodnie z zapisami załącznika nr 8 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie…
 

Komunikat nr 18/2020 dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2019 roku

14.02.2020
Informujemy, że podpisywanie ugód rozliczających rok 2019 odbywa się w siedzibie Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 do piątku 14 lutego 2020…
 

Komunikat nr 17/2020 (wraz z załącznikiem - lista nr 8) dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2019 roku

13.02.2020
Zapraszamy świadczeniodawców (lista nr 8 w załączniku) do zawierania ugód rozliczających rok 2019. Podpisywanie ugód odbędzie się w siedzibie Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy…
 

Komunikat nr 16/2020 (wraz z załącznikiem - lista nr 7) dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2019 roku

12.02.2020
Zapraszamy świadczeniodawców (lista nr 7 w załączniku) do zawierania ugód rozliczających rok 2019. Podpisywanie ugód odbędzie się w siedzibie Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy…
 

Komunikat nr 15/2020 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za styczeń 2020 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

11.02.2020
Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za styczeń 2020 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na…
 

Komunikat nr 12/2020 w sprawie szkolenia w związku z ogłoszonymi postępowaniami konkursowymi mającym na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie: ośrodek środowiskowej72

10.02.2020
W związku z ogłoszeniem postępowań konkursowych w zakresie 04.9901.400.03 - Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny, mających…
 

Komunikat nr 13/2020 (wraz z załącznikiem - lista nr 5) dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2019 roku

10.02.2020
Zapraszamy świadczeniodawców (lista nr 5 w załączniku) do zawierania ugód rozliczających rok 2019. Podpisywanie ugód odbędzie się w siedzibie Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy…