Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

09.02.2021

Bezpłatne szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej rozszerzone o proces szczepień przeciw COVID-19

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska medycznego związanym z rozpoczęciem procesu szczepień przeciw COVID-19, Centrum e-Zdrowia rozszerzyło zakres merytoryczny prowadzonych dotychczas szkoleń dot. Elektronicznej Dokumentacji Medycznej o…
08.02.2021

Komunikat nr 11/2021 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców w sprawie aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2020 roku

Śląski OW NFZ informuje świadczeniodawców (pełna lista w załączniku w formacie MS Excel wraz umowami w rodzaju leczenie szpitalne) o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych do…
04.02.2021

Komunikat nr 10/2021 dla świadczeniodawców w sprawie realizacji umów w ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

Zgodnie z treścią wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia…
03.02.2021

Komunikat nr 9/2021 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców w sprawie aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2020 roku

Śląski OW NFZ informuje świadczeniodawców (lista w załączniku w formacie MS Excel) o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych do umów na rok 2020. Aneksy zostały udostępnione…
02.02.2021

Ogłoszenie Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27.01.2021 r. (aktualizacja z dnia 02.02.2021 r.)

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą do udziału w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Zadaniem podmiotów będzie…
27.01.2021

Ogłoszenie Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27.01.2021 r.

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą do udziału w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Zadaniem podmiotów będzie…
20.01.2021

Komunikat nr 5/2021 dla oferentów w związku z postępowaniami w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Komunikat nr 5/2021 dla oferentów w związku z postępowaniami w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w zakresie 04.9901.400.03 ośrodek środowiskowej…
20.01.2021

Komunikat nr 4/2021 dla świadczeniodawców w sprawie realizacji umów w ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

Zgodnie z treścią wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia…
20.01.2021

Komunikat nr 3/2021 dla świadczeniodawców w sprawie rozliczania umów realizowanych w 2020 roku

W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia umów realizowanych w 2020 roku, Śląski OW NFZ przypomina, że: Zgodnie z § 27 ust. 2 Ogólnych warunków…
13.01.2021

Wytyczne w zakresie zlecania stwierdzania zgonu osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-COV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem dla lekarzy POZ oraz lekarzy NiŚOZ

Podstawa prawna funkcjonowania tzw. koronera „Covid” – Art. 7g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem…