logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

Komunikat nr 34/2020 dla świadczeniodawców w sprawie przekazania informacji o liczbie etatów ratowników medycznych według stanu zatrudnienia na 1 kwietnia 2020 roku

03.04.2020
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie…

Komunikat nr 33/2020 dla świadczeniodawców w sprawie przekazania informacji o liczbie etatów pielęgniarek i położnych według stanu zatrudnienia na 1 kwietnia 2020 roku

03.04.2020
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o…

Komunikat nr 32/2020 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców w sprawie świadczeń udzielanych przez zespoły transportu medycznego

31.03.2020
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że z dniem 1 kwietnia 2020 r. rozpoczyna się okres obowiązywania umów o udzielanie świadczeń opieki…

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie lecznictwo uzdrowiskowe

21.03.2020
Przepis § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii…
 

Aktualne zasady uruchamiania zespołów transportu sanitarnego, wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowanego przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

20.03.2020
Zespoły transportu sanitarnego, wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,…
 

Komunikat nr 27/2020 dla świadczeniodawców w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

17.03.2020
Na podstawie Zarządzenia Prezesa NFZ nr 27/2020/DEF z dnia 28.02.2020 r z późniejszymi zmianami w Zarządzeniu Prezesa NFZ 35/2020/DEF z dnia 12 marca 2020 r.…

Komunikat dla Pacjentów przebywających na leczeniu uzdrowiskowym i Świadczeniodawców uzdrowiskowych

16.03.2020
Na podstawie przepisów § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia…

Informacja w sprawie możliwości załatwiania usług korespondencyjnie lub przez Internet

13.03.2020
W trosce o Państwa bezpieczeństwo, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, zachęcamy do ograniczenia osobistego kontaktu z oddziałami wojewódzkimi i delegaturami NFZ. Wszystkie usługi oferowane…
 

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przekazywania uzgodnionego zestawienia zbiorczego w postaci elektronicznej

13.03.2020
Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że w systemie informatycznym NFZ wprowadzono funkcjonalność pozwalającą na podpisanie przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub ePUAP oraz przekazanie do właściwego oddziału…