Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

30.12.2022

Komunikat 77/2022 dla świadczeniodawców w sprawie rozliczania umów realizowanych w 2022 roku

W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia umów realizowanych w 2022 roku, Śląski OW NFZ przypomina, że: Zgodnie z § 27 ust. 2 Ogólnych warunków…
23.12.2022

Komunikat 76/2022 dotyczący składania ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

W związku z ogłoszonymi w dniu 22 grudnia 2022 r. postępowaniami konkursowymi w rodzaju leczenie stomatologiczne Śląski OW NFZ informuje, że oferty należy składać od…
22.12.2022

Komunikat 75/2022 w sprawie trybu nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty

Śląski OW NFZ informuje, że uzyskanie numerów recept wystawianych w postaci recept papierowych przez osoby uprawnione, o których mowa w art.2 pkt 14 ustawy refundacyjnej…
22.12.2022

Stanowisko konsultantów krajowych w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej dotyczące diagnostyki obrazowej płuc przy użyciu tomografii komputerowej (TK) w POZ

Przekazujemy stanowisko konsultantów krajowych w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej z dnia 15 grudnia 2022 r. dotyczące diagnostyki obrazowej płuc…
19.12.2022

Komunikat 74/2022 - postępowanie w sprawie zawarcia umowy o realizacje programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego na rok 2023

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że w dniu 19 grudnia 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie wnioskowe w sprawie zawarcia umowy o…
16.12.2022

Komunikat nr 73/2022 dla oferentów przystępujących do ogłoszonych postępowań konkursowych poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach informuje, że w dniu 19 grudnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 odbędzie się wideokonferencja informacyjno-szkoleniowa dotycząca ogłoszonych postępowań…
15.12.2022

Wytyczne Konsultantów Krajowych w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz diabetologii dotyczące opieki nad pacjentem z cukrzycą w podstawowej opiece zdrowotnej

Przekazujemy wytyczne Konsultantów Krajowych w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz diabetologii dotyczące opieki nad pacjentem z cukrzycą w podstawowej opiece zdrowotnej, z uwzględnieniem opieki koordynowanej.
13.12.2022

Komunikat nr 72/2022 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za listopad 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 13.12.2022 r.

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za listopad 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
07.12.2022

Informacja dotycząca zawierania umów w POZ, w tym w zakresie świadczeń w budżecie powierzonym opieki koordynowanej

Jak przygotować wniosek? I. Nowe podmioty wnioskujące o zawarcie umowy w rodzaju POZ. Działania: 1. Uzyskać dostęp do Portalu Świadczeniodawcy; 2. Złożyć odpowiedni wniosek zgodnie…
29.11.2022

Komunikat nr 70/2022 dla świadczeniodawców

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzajach: podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne, leczenie szpitalne – chemioterapia, leczenie szpitalne – programy lekowe, opieka…