logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Komunikaty dla Świadczeniodawcy

Komunikat nr 23/2020 w sprawie wystawiania zwolnienia lekarskiego na czas leczenia uzdrowiskowego

06.03.2020
W związku ze zgłaszanymi przez pacjentów oraz świadczeniodawców pytaniami w sprawie wystawiania zwolnienia lekarskiego na czas leczenia uzdrowiskowego Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje…
 

Komunikat nr 24/2020 dla świadczeniodawców w sprawie świadczeń udzielanych przez Zespół Transportu Medycznego

06.03.2020
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że z dniem 1 kwietnia 2020 r. rozpocznie się okres obowiązywania umów o udzielanie świadczeń opieki…
 

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla szpitali w związku z dynamicznie rozwijająca się sytuacją epidemiologiczną związaną z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2

28.02.2020
Aktualnie nie ma żadnych wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie postępowaniem osób powracających z…
 

ABC postępowania przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem. Akcja informacyjna w aptekach

28.02.2020
Specjalne plakaty z instrukcją postępowania przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem trafią już wkrótce do aptek na terenie całego kraju. Z plakatów pacjenci dowiedzą się, co powinni…

Komunikat nr 21/2020 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do postępowań w trybie konkursu ofert na realizację od dnia 1 maja 2020 r. świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe w sprawie spotkania informacyjno-szkoleniowego

25.02.2020
zakresy: leczenie Przewlekłej Pokrzywki Spontanicznej (ICD10:L.50.1) leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD10: C61) leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD 10:K51)…
 

Komunikat nr 20/2020 w sprawie pobierania opłat za wystawianie zaświadczeń lekarskich dla osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania świadczenia uzupełniającego „500 +”

19.02.2020
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z nowelizacją art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki…
 

Komunikat nr 19/2020 dla oferentów w związku z ogłoszonymi postępowaniami konkursowymi mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie 04.9901.400.03 - 72

18.02.2020
Śląski OW NFZ przypomina, że zgodnie z zapisami załącznika nr 8 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie…
 

Komunikat nr 18/2020 dla świadczeniodawców w sprawie ugód do umów realizowanych w 2019 roku

14.02.2020
Informujemy, że podpisywanie ugód rozliczających rok 2019 odbywa się w siedzibie Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 do piątku 14 lutego 2020…