Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat 11/2024 dla świadczeniodawców w sprawie aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2023 roku (w tym Fundusz Medyczny)

06.02.2024

Śląski OW NFZ przypomina o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych/ugód/porozumień do umów na rok 2023. Nieprzekraczalny termin dostarczenia aneksów i ugód, wynikający z zapisów OWU to: 14 lutego 2024 r.

Aneksy zostały udostępnione na ścieżce cyfrowej w Portalu Świadczeniodawcy (eUmowy po wybraniu roku 2023) we wszystkich rodzajach świadczeń.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe w planie Śląskiego OW NFZ świadczenia niesfinansowane w proponowanych aneksach będą podlegały procedurze określonej w art. 132c Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Zarządzeniu Prezesa NFZ Nr 69/2021/DEF. Stosowna funkcjonalność informatyczna zostanie udostępniona po 14 lutym 2024 r.                            

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie umocowania prawnego osób reprezentujących podmioty wykonujące działalność leczniczą do składania oświadczeń woli w przedmiocie zawierania ugód/aneksów do umów
z Narodowym Funduszem Zdrowia, a w razie konieczności udzielenie stosownych pełnomocnictw. Informujemy, że opublikowane dokumenty aneksy/porozumienia/ugody do umów na świadczenia zdrowotne za 2023 r. należy podpisać podpisem kwalifikowanym, osobistym lub zaufanym i zwrócić do OW NFZ przez Portal Świadczeniodawcy. Dokumenty przesłane przez skrzynkę epuap nie będą uwzględniane. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu cyfrowego można dokument pobrać, wydrukować, podpisać tradycyjnie i zwrócić do OW NFZ.

 

 

 

Źródło: Dział Planowania i Analiz Ekonomicznych

tel: 32 735 37 54, 32 735 19 21

Pliki do pobrania:

Komunikat 11/2024 dla świadczeniodawców w sprawie aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2023 roku (w tym Fundusz Medyczny)

Wszystkie aktualności