Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach – „Dobry posiłek w szpitalu”

28.09.2023

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 28 września 2023 roku ogłoszono postępowanie dotyczące składania wniosków, poprzedzające zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego z zakresu edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach – "Dobry posiłek w szpitalu".

Termin składania wniosków upływa z dniem 15 grudnia 2023 r. 

Oczekiwana cena jednostki rozliczeniowej – pkt – 1,00 PLN

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach – "Dobry posiłek w szpitalu"

 

Zarządzenia i inne akty prawne:

Zarządzenie nr 140/2023/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 września 2023 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach – "Dobry posiłek w szpitalach"

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2023 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach - "Dobry posiłek w szpitalu"

Wszystkie aktualności