Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat 13/2023 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne

17.02.2023

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2678) oraz zarządzeniem Nr 12/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20.01.2023 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, od 21 stycznia 2023 r. podmioty lecznicze realizujące umowy w ramach ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych (ASDK) mogą rozliczać znieczulenie całkowite dożylne do badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego.

Pliki do pobrania:

Komunikat 13/2023 dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne

Wszystkie aktualności