Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat 10/2023 dla świadczeniodawców w sprawie ugód/aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2022 roku (w tym Fundusz Medyczny)

10.02.2023

Śląski OW NFZ przypomina o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych do umów na rok 2022
Nieprzekraczalny termin dostarczenia aneksów i ugód, wynikający z zapisów OWU to:
14 lutego 2023 r.

Aneksy zostały udostępnione na ścieżce cyfrowej w Portalu Świadczeniodawcy (eUmowy po wybraniu roku 2022) we wszystkich rodzajach świadczeń.

Lista wszystkich przygotowanych (w tym również podpisanych do dnia dzisiejszego) ugód/aneksów końcoworocznych za 2022 r. w załączeniu.                       

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie umocowania prawnego osób reprezentujących podmioty wykonujące działalność leczniczą do składania oświadczeń woli w przedmiocie zawierania ugód/aneksów do umów
z Narodowym Funduszem Zdrowia, a w razie konieczności udzielenie stosownych pełnomocnictw.

 

Źródło: Dział Planowania i Analiz Ekonomicznych 

tel:  32 735 16 20,  32 735 16 21,  32 735 16 11, 32 735 16 13

Pliki do pobrania:

Komunikat 10/2023 dla świadczeniodawców w sprawie ugód/aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2022 roku (w tym Fundusz Medyczny)

Lista ugód/aneksów końcoworocznych za 2022 r.

Wszystkie aktualności