Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

28.06.2023

Zaproszenia do składania wniosków o zawarcie umów od 1 sierpnia 2023 roku

zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne zaopatrzenie w środki pomocnicze zaopatrzenie w optykę okularową zaopatrzenie w protetykę słuchu
26.06.2023

Komunikat w sprawie wystawiania zleceń na wyroby medyczne od 1 lipca 2023r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 23 czerwca 2023 r. od 1 lipca 2023 r. zostanie uruchomiona funkcjonalność umożliwiająca wystawianie zleceń…
20.06.2023

Zaproszenie na szkolenie Centrum e-Zdrowia - wystawianie e-skierowań na leczenie uzdrowiskowe

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 16 lutego 2023 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, od 1 lipca 2023…
14.06.2023

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - poradnia zdrowia psychicznego - II poziom referencyjny - subregion katowicki centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży …
13.06.2023

Wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za maj 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 13.06.2023 r.

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za maj 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
12.06.2023

Informacja o zakresie, sposobie i terminach przekazywania danych o uczestnikach badań klinicznych

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 14 kwietnia 2023 r. weszła w życie ustawa o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi...
07.06.2023

Komunikat dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

terapia izotopowa leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych badania genetyczne tlenoterapia domowa badania izotopowe badania zgodności tkankowej pozytonowa tomografia emisyjna (PET) w sprawie…
07.06.2023

Pismo Ministerstwa Zdrowia do kierowników podmiotów udzielających świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Zdrowia aktualnie proceduje projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Recepta na Ruch”. Projekt rozporządzenia w dniu 26…
05.06.2023

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

koordynowana opieka nad kobietą w ciąży – KOC-I na obszarze: województwo śląskie
01.06.2023

Konkursy ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

terapia izotopowa leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych badania genetyczne tlenoterapia domowa badania izotopowe badania zgodności tkankowej pozytonowa tomografia emisyjna (PET)