Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

09.05.2023

Konkursy ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

leczenie chorych na stwardnienie rozsiane leczenie pacjentów z chorobami siatkówki
08.05.2023

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe

leczenie chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry (ICD-10: L20)
28.04.2023

Konkursy ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe

leczenie pacjentów z guzami litymi z fuzją genu receptorowej kinazy tyrozynowej dla neurotrofin (NTRK) leczenie chorych na ostrą porfirię wątrobową (AHP) u dorosłych i młodzieży…
28.04.2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe

leczenie dorosłych pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi z towarzyszącą niedokrwistością zależną od transfuzji
27.04.2023

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów na realizację programu pilotażowego w zakresie

program pilotażowy dotyczący oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy
27.04.2023

Komunikat o zmianie terminu składania, otwarcia ofert oraz nowych definicjach postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień: centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - poradnia zdrowia psychicznego - II poziom referencyjny - subregion katowicki…
26.04.2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

świadczenia w zakresie onkologii, świadczenia w zakresie onkologii - diagnostyka onkologiczna, świadczenia w zakresie onkologii - świadczenia pierwszorazowe – obszar: powiaty: będziński, zawierciański, Dąbrowa Górnicza,…
24.04.2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

świadczenia w zakresie neurologii, świadczenia w zakresie neurologii - diagnostyka onkologiczna, świadczenia w zakresie neurologii - świadczenia pierwszorazowe na obszarze: powiat zawierciański