Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

01.06.2023

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej na obszarze: subregion centralny
01.06.2023

Oświadczenie z dnia 1 czerwca 2023 roku o zmianie terminu otwarcia ofert postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

otorynolaryngologia - hospitalizacja, otorynolaryngologia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny na obszarze: subregion północny - powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, Częstochowa
01.06.2023

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne

Program profilaktyki raka szyjki macicy - etap pogłębionej diagnostyki Program profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) -…
30.05.2023

Komunikat o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne

Program profilaktyki raka szyjki macicy - etap pogłębionej diagnostyki Program profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) -…
19.05.2023

Komunikat dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne

w zakresie: otolaryngologia - hospitalizacja otolaryngologia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny w sprawie spotkania informacyjno-szkoleniowego. Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 maja 2023 roku o …
19.05.2023

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie stomatologiczne

świadczenia ortodoncji - Sosnowiec świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii - region częstochowski świadczenia ogólnostomatologiczne - Zbrosławice świadczenia ortodoncji - Częstochowa świadczenia ogólnostomatologiczne - Kalety świadczenia…
17.05.2023

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

otorynolaryngologia - hospitalizacja, otorynolaryngologia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny na obszarze: subregion północny - powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, Częstochowa
16.05.2023

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza

rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych, rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności na obszarze: bielski, cieszyński, raciborski, rybnicki, wodzisławski, żywiecki, Bielsko-Biała,…
11.05.2023

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne programy lekowe w umowach podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, tj. 03/8

w zakresach: B.29 leczenie chorych na stwardnienie rozsiane (ICD-10: G35), B.70 leczenie pacjentów z chorobami siatkówki (ICD-10: H35.3, H36.0)
11.05.2023

Komunikat - wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za kwiecień 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 11.05.2023 r.

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za kwiecień 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na…