Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat 58/2023 dla świadczeniodawców w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

04.12.2023

w zakresach:

  • zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny,
  • ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny

 

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach informuje, że w dniu 7 grudnia 2023 roku o godz. 11:00 odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące ogłoszonych postępowań konkursowych poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w wymienionych na wstępie zakresach.

Miejscem spotkania jest sala 1.10 mieszcząca się w budynku Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13.

Pliki do pobrania:

Komunikat 58/2023 dla świadczeniodawców w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Wszystkie aktualności