Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat 59/2023 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

05.12.2023

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z zapisami 47 ust. 7 zarządzenia nr 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zm.) świadczeniodawcy posiadający umowę, która nie wygasa z dniem 31 grudnia 2023 r. proszeni są o pobranie szablonu dokumentu, a następnie o załączenie właściwie wypełnionego dokumentu (załącznik nr 15 do ww. zarządzenia, tj. oświadczenia o aktualizacji potencjału obowiązującego w okresie rozliczeniowym) w Portalu Świadczeniodawcy i przesłaniu do tut. OW NFZ w wersji elektronicznej. Opis w/w funkcjonalności dostępny jest w instrukcjach znajdujących się na Portalu Świadczeniodawcy.

W oświadczeniu proszę uzupełnić właściwe daty obowiązywania, tj. od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. oraz zaznaczyć zakres/-y świadczeń, na jakie została zawarta umowa z Funduszem.

Jest to jedyny wymagany do złożenia dokument – uprasza się o nie przekazywanie żadnych innych dokumentów.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 15.12.2023 roku.

Pliki do pobrania:

Komunikat 59/2023 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

Wszystkie aktualności