Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

24.03.2023

Konkursy ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne

Program profilaktyki raka szyjki macicy - etap pogłębionej diagnostyki Program profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) -…
22.03.2023

Wystawianie e-skierowania na leczenie uzdrowiskowe

Zgodnie z rozporządzeniami wprowadzającymi obowiązek wystawiania e-skierowań na leczenie uzdrowiskowe: Rozporządzenie MZ z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie…
20.03.2023

Uwaga na fałszywe e-maile. To próba zainfekowania komputera złośliwym oprogramowaniem

Odebraliśmy niepokojące sygnały o fałszywych mailach, które informują o rzekomym wycieku danych z Narodowego Funduszu Zdrowia. Informacje zawarte w tych wiadomościach są nieprawdziwe. Nie doszło…
16.03.2023

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmiany słowników świadczeń, które podlegają sprawozdawczości z zakresu list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, od…
15.03.2023

Konkursy ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży świadczenia protetyki stomatologicznej świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii świadczenia ogólnostomatologiczne dla…
14.03.2023

Trwa rekrutacja na „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”

Kursy skierowane są dla diagnostów laboratoryjnych, dietetyków, logopedów, elektroradiologów oraz pozostałej kadry medycznej pracującej w medycznych laboratoriach diagnostycznych. Realizację kursów wspierają Fundusze Europejskie - kursy…
14.03.2023

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

anestezjologia i intensywna terapia — hospitalizacja na obszarze: Sosnowiec
13.03.2023

Komunikat - Wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za luty 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 13.03.2023 r.

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za LUTY 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
09.03.2023

Zaproszenia do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne zaopatrzenie w środki pomocnicze zaopatrzenie w optykę okularową zaopatrzenie w protetykę słuchu