Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

12.09.2023

Komunikat - wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za sierpień 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 12.09.2023 r.

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za sierpień 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
11.09.2023

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne

program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni stacjonarnej - grupa zachodnia program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni stacjonarnej…
11.09.2023

Konkursy ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe

leczenie chorych z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza leczenie chorych…
07.09.2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane oddzielnie

koordynowana opieka nad kobietą w ciąży – KOC-I pozytonowa tomografia emisyjna (PET) terapia izotopowa badania zgodności tkankowej badania izotopowe tlenoterapia domowa leczenie cukrzycy z zastosowaniem…
06.09.2023

Oświadczenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert, mającego na celu zawarcie umowy…
05.09.2023

Ważne zmiany w budżecie NFZ. Fundusz zapłaci za nadwykonania i nielimity

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał właśnie zarządzenie, które zmienia tegoroczny plan finansowy Funduszu. O 3 miliardy złotych wzrosły środki na świadczenia medyczne w budżecie NFZ.…
31.08.2023

Komunikat w sprawie uzgodnienia kwoty zobowiązania w okresie X-XII 2023 r. dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: leczenie szpitalne – chemioterapia, leczenie szpitalne – programy lekowe

Informujemy, że na Portalu Świadczeniodawcy w module: pliki udostępnione przez OW → pliki techniczne → Folder: pliki dedykowane będą zmieszczone propozycje planów rzeczowo – finansowych…
30.08.2023

Oświadczenie z dnia 30 sierpnia 2023 roku o zmianach terminów w postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe i chemioterapia

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje o zmianie terminów składania oraz otwarcia ofert dla postępowań...
28.08.2023

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

świadczenia psychiatryczne dla dorosłych na obszarze: region centrum-południe - mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, bieruńsko-lędziński, wodzisławski, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Rybnik, Tychy, Żory