Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat 60/2023 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresie transportu sanitarnego

05.12.2023

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że Świadczeniodawcy którzy podpisali Oświadczenie o objęciu opieką w zakresie transportu sanitarnego w POZ z datą obowiązywania do 31.12.2023 r., mają obowiązek złożyć nowe Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie warunków zawarcia  i realizacji umów udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z późn. zm

Termin składania załącznika: 15.12.2023 r.

Pliki do pobrania:

Komunikat 60/2023 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresie transportu sanitarnego

Wszystkie aktualności