Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

17.04.2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne

anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja na obszarze: Sosnowiec
14.04.2023

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie stomatologiczne

Numery postępowań: 12-23-000581/STM/07/1/07.0000.218.02/01 12-23-000582/STM/07/1/07.0000.218.02/01 12-23-000584/STM/07/1/07.0000.218.02/01 12-23-000585/STM/07/1/07.0000.218.02/01 12-23-000586/STM/07/1/07.0000.218.02/01 12-23-000588/STM/07/1/07.0000.221.02/01 12-23-000591/STM/07/1/07.0000.218.02/01 12-23-000599/STM/07/1/07.0000.218.02/01 12-23-000601/STM/07/1/07.0000.218.02/01 12-23-000605/STM/07/1/07.0000.221.02/01 12-23-000606/STM/07/1/07.0000.218.02/01 12-23-000610/STM/07/1/07.0000.218.02/01 12-23-000612/STM/07/1/07.0000.214.02/01 12-23-000613/STM/07/1/07.0000.218.02/01 12-23-000616/STM/07/1/07.0000.218.02/01 12-23-000626/STM/07/1/07.0000.213.02/01 12-23-000630/STM/07/1/07.0000.221.02/01 12-23-000632/STM/07/1/07.0000.218.02/01 12-23-000636/STM/07/1/07.0000.218.02/01 12-23-000639/STM/07/1/07.0000.218.02/01 12-23-000640/STM/07/1/07.0000.218.02/01 12-23-000642/STM/07/1/07.0000.218.02/01 12-23-000659/STM/07/1/07.0000.218.02/01…
12.04.2023

Komunikat o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży - podregion miasto Częstochowa świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży - podregion miasto Sosnowiec świadczenia ogólnostomatologiczne - Kalety
12.04.2023

Komunikat – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za marzec 2023 r. nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za marzec 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na…
11.04.2023

Komunikat o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

świadczenia w zakresie neurologii, świadczenia w zakresie neurologii - diagnostyka onkologiczna, świadczenia w zakresie neurologii - świadczenia pierwszorazowe – obszar: powiat zawierciański świadczenia w zakresie…
29.03.2023

Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o realizacje programu pilotażowego w Centrum Zdrowia Psychicznego na rok 2023

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że w dniu 29 marca 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie wnioskowe w sprawie zawarcia umowy o…
29.03.2023

Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o realizację programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy na rok 2023

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że w dniu 29 marca 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie wnioskowe w sprawie zawarcia umowy o …
28.03.2023

Komunikat dla oferentów w sprawie szkolenia w związku z ogłoszonymi w dniu 24 marca 2023 roku postępowaniami konkursowymi mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne

W związku z ogłoszonymi 24 marca 2023 roku postępowaniami konkursowymi mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne…