Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Informacje wspólne

14-12-2020

Sprostowanie w związku z artykułem pt. „Szpital tymczasowy w Katowicach gotowy na 500 pacjentów. Dotąd przyjęto... 27” zamieszczonym 14.12.2020 r. na portalu Onet.pl

14-12-2020

W tzw. szpitalach węzłowych, których jest w Polsce 509, będzie szczepiony personel medyczny i niemedyczny przeciw COVID-19. Szpitale węzłowe zaszczepią swój personel, ale także personel innych jednostek, m.in. szpitali, przychodni i aptek.

14-12-2020

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że Wnioskodawca, który zamierza złożyć wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne powinien...

14-12-2020

BĘDZIN 09:00-17:00 PRZY STADIONIE OSIR UL. SPORTOWA 6 (GENEVA TRUST, rejestracja 58/767-34-44)
MIKOŁÓW 09:00-17:00 PRZY MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 31 (GENEVA TRUST, rejestracja 58/767-34-44)
ORZESZE 09:00-17:00 PRZY SZPITALU CHORÓB PŁUC UL. GLIWICKA 20 (GENEVA TRUST, rejestracja 58/767-34-44)
ŁAZISKA GÓRNE 09:00-17:00 PRZY MIEJSKIM DOMU KULTURY UL. ŚWIERCZEWSKIEGO 2 (GENEVA TRUST, rejestracja 58/767-34-44)
GLIWICE 09:00-12:00 NA PLACU KRAKOWSKIM PLAC KRAKOWSKI (MAMMO - MED. Rejestracja 58/32-57-602, 58/32-57-605)
KNURÓW 14:00-16:00 PRZY MOSIR UL. GÓRNICZA 2 (MAMMO - MED. Rejestracja 58/32-57-602, 58/32-57-605)
RUDA ŚLĄSKA 09:00-16:00 PRZY URZĘDZIE MIEJSKIM UL. JANA PAWŁA II 6 (MAMMO - MED. Rejestracja 58/32-57-602, 58/32-57-605)
KATOWICE 09:00-17:00 PRZY SZPITALU ŚW. ELŻBIETY UL. WARSZAWSKA 52 (MEDICA, rejestracja 42/254-64-10, 42/517-544-004)

14-12-2020

Tarnowskie Góry 10.30-14.00 Przedszkole nr 11 Mickiewicza 18

14-12-2020

Zarządzenie Nr 100/2020/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

14-12-2020

Zarządzenie Nr 47/2020/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

14-12-2020

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia

14-12-2020

ZARZĄDZENIE NR 131/2019/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 1 października 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w…

14-12-2020

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego

Strona 1 z 2