Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

zarządzenia i akty prawne o charakterze ogólnym

ilość wiadomości: 17
Zarządzenie Nr 85/2009/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia…
Zarządzenie Nr 74/2009/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki…
Zarządzenie Nr 73/2009/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o…
Zarządzenie Nr 67/2009/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Zarządzenie Nr 44/2009/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 października 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia…
Zarządzenie Nr 45/2009/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 października 2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia
Zarządzenie Nr 34/2009/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia…
Zarządzenie Nr 20/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie…
Zarządzenie nr 108/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie…
Zarządzenie nr 99/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie…
ilość wiadomości: 17