Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

18.11.2020

Informacja w sprawie przerwy w dostępie do systemów informatycznych Śląskiego OW NFZ

W związku z planowanymi pracami serwisowymi w dniu 21 listopada 2020 od godziny 800 do godziny 1800 mogą wystąpić przejściowe problemy w działaniu systemów informatycznych…
12.11.2020

Oświadczenie z dnia 12 listopada 2020 roku o unieważnieniu postepowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że postępowania prowadzone w trybie konkursu ofert mające na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń…
12.11.2020

Komunikat – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za październik 2020 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za październik 2020 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na…
09.11.2020

Zaproszenie (oraz definicja) do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego na rok 2020: świadczenia kompleksowe KOSM

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów o realizację z zakresu leczenia szpitalnego - świadczenia kompleksowe KOSM na obszarze…
09.11.2020

Komunikat dla świadczeniodawców posiadających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe w sprawie przedłużenia okresu rozliczeniowego

Śląski OW NFZ informuje, że w Portalu SZOI można składać wnioski o przedłużenie okresu rozliczeniowego umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe. …
06.11.2020

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia krótki przewodnik po dostępnych rodzajach transportu

Podejmując decyzję dotyczącą rodzaju transportu, należy pamiętać o pacjentach wymagających transportu, zarówno ze wskazań niezwiązanych z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 jak i wykazujących objawy choroby COVID-19.…
06.11.2020

Oświadczenie z dnia 6 listopada 2020 roku o rozstrzygnięciu postepowania dotyczącego programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że postepowanie dotyczące zawarcia umów w programie pilotażowym z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe…
05.11.2020

Zaproszenie (oraz załącznik) do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie onkologiczne świadczenia kompleksowe umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.) …
05.11.2020

Monitoring wolnych łóżek w szpitalach. Żołnierze WOT zapewnią wsparcie

Dostęp do aktualnych danych o wolnych łóżkach jest kluczowy dla koordynatorów ratownictwa medycznego i załóg karetek covidowych, którzy muszą przekazać pacjenta zakażonego koronawirusem do najbliższego…
05.11.2020

Informacja dotycząca złożenia wniosku o dostęp do Portalu NFZ i uprawnienia do pobierania numerów recept za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub e-PUAP

W celu uzyskania numerów recept wystawianych w postaci recept papierowych, które będą umożliwiały ordynowanie leków podlegających refundacji, konieczne jest zwrócenie się do właściwego ze względu…