Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

24.11.2023

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne

chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym chemioterapia - hospitalizacja z zakresem skojarzonym program lekowy - leczenie chorych…
21.11.2023

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie realizacji szczepień przeciw COVID-19 w sezonie 2023/2024

Szanowni Państwo,w załączeniu przekazujemy: wytyczne Ministra Zdrowia dotyczące realizacji szczepień przeciw COVID-19 dla podmiotów POZ i aptek ogólnodostępnych obowiązujących od 1 grudnia 2023 r. komunikat…
21.11.2023

Zaproszenie do składania wniosku w sprawie zawarcia umowy o realizacje programu pilotażowego w Centrum Zdrowia Psychicznego na rok 2023

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że 21 listopada 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie wnioskowe w sprawie zawarcia umowy o realizację programu…
15.11.2023

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń, które podlegają sprawozdawczości z zakresu list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2023 roku w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, od…
13.11.2023

Komunikat - wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za październik 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 13.11.2023 r.

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za październik 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
08.11.2023

Szczepienia w aptekach. Komunikat o zawieraniu umów i rozliczaniu szczepień z NFZ

Od 1 listopada 2023 r. weszły w życie przepisy, dzięki którym Narodowy Fundusz Zdrowia może zawierać umowy z podmiotami prowadzącymi apteki ogólnodostępne i rozliczać ze…
07.11.2023

Konkursy ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe

leczenie pacjentów z chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi leczenie chorych na raka endometrium leczenie chorych z toczniem rumieniowatym układowym (TRU, SLE)
07.11.2023

Komunikat dla świadczeniodawców w zakresie list oczekujących

Informujemy, że w związku ze zmianami w zakresie list oczekujących, wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Zdrowia dnia 28 czerwca 2023 r., od 1 stycznia 2024 r. wejdą…
03.11.2023

Komunikat w sprawie możliwości składania wniosków na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptekach ogólnodostępnych

Od 1 listopada 2023 r. weszły w życie przepisy, dzięki którym Narodowy Fundusz Zdrowia może zawierać umowy z podmiotami prowadzącymi apteki ogólnodostępne i rozliczać ze…