Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

26.02.2022

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy – zasady udzielania i rozliczania świadczeń

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie do Polski przybywają obywatele tego państwa, szukając m.in. schronienia i pomocy. Wśród nich są osoby, które potrzebują lub…
17.02.2022

Komunikat dla świadczeniodawców - postępowanie w sprawie zawarcia umów o realizacje programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego na rok 2022

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje o unieważnieniu postępowania nr 12-22-000049/PPZ/18/4/13 w sprawie zawarcia umów na realizację programu pilotażowego w zakresie...
17.02.2022

Komunikat dla świadczeniodawców - postępowanie w sprawie zawarcia umów o realizacje programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego na rok 2022

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że nastąpiła zmiana terminu składania wniosku: z dnia 16 lutego r. na dzień 17 lutego 2022…
15.02.2022

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o pozyskaniu danych do taryfikacji świadczeń gwarantowanych oraz do realizacji innych zadań ustawowych

Prezes AOTMiT zwrócił się do świadczeniodawców, którzy zawarli z NFZ umowę w rodzaju leczenie szpitalne o udostępnienie danych finansowo-księgowych z działalności leczniczej podmiotu...
14.02.2022

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2021 roku (lista umów nr 7 „OSTATNIA”)

Śląski OW NFZ informuje o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych do umów na rok 2021 (lista umów nr 7 „OSTATNIA” – w załączeniu). Aneksy zostały udostępnione …
11.02.2022

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2021 roku (lista nr 6)

Śląski OW NFZ informuje o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych do umów na rok 2021 (lista nr 6 – w załączeniu). Aneksy zostały udostępnione na ścieżce…