Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

01.03.2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

leczenie pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi układu pokarmowego z zastosowaniem radiofarmaceutyków (ICD-10: C25.4, C17.0-C17.9, C18.0-C18.4) leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym (ICD-10: C61, C65, C66, C67, C68)…
28.02.2023

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie stomatologiczne

świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży świadczenia protetyki stomatologicznej świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne…
27.02.2023

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w Centrach Zdrowia Psychicznego na rok 2023

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że w dniu 27 lutego 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie wnioskowe w sprawie zawarcia umowy o…
27.02.2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

świadczenia dzienne leczenia zaburzeń nerwicowych na obszarze: region północny - częstochowski, kłobucki, myszkowski, zawierciański, Częstochowa
24.02.2023

Konkursy ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

świadczenia w zakresie neurologii, świadczenia w zakresie neurologii - diagnostyka onkologiczna, świadczenia w zakresie neurologii - świadczenia pierwszorazowe – obszar: powiat zawierciański świadczenia w zakresie…
23.02.2023

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe: leczenie dorosłych pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi z towarzyszącą niedokrwistością zależną od…
17.02.2023

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U.…