Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

10.02.2022

Pilotaż programu E-STETOSKOP II

4 lutego br. uruchomiony został nabór placówek POZ do pilotażowego programu w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorców zakażonych wirusem…
10.02.2022

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2021 roku (lista nr 5)

Śląski OW NFZ informuje o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych do umów na rok 2021 (lista nr 5 – w załączeniu). Aneksy zostały udostępnione na ścieżce…
09.02.2022

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie ogłoszenia postępowań w sprawie zawarcia umów o realizacje programu pilotażowego w Centrach Zdrowia Psychicznego na rok 2022

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że w dniu 9 lutego 2022 r. zostały ogłoszone dwa postępowania wnioskowe w sprawie zawarcia umów…
09.02.2022

Zaproszenia do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w Centrach Zdrowia Psychicznego na rok 2022

Zaproszenia do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w Centrach Zdrowia Psychicznego na rok 2022 Na obszarze: 48 - Rybnik 49 -…
04.02.2022

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie aneksów do umów realizowanych w 2021 roku zwiększających kwoty zobowiązania z tytułu świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia (lista nr 2)

Śląski OW NFZ informuje o możliwości zawarcia aneksów zwiększających kwoty zobowiązania z tytułu świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia w roku 2021. (lista…
03.02.2022

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2021 roku (lista nr 4)

Śląski OW NFZ informuje o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych do umów na rok 2021 (lista nr 4 – w załączeniu). Aneksy zostały udostępnione na ścieżce…
03.02.2022

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie aneksów do umów realizowanych w 2021 roku zwiększających kwoty zobowiązania z tytułu świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia

Śląski OW NFZ informuje o możliwości zawarcia aneksów zwiększających kwoty zobowiązania z tytułu świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia w roku 2021 (lista…
03.02.2022

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie realizacji umów w ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

Zgodnie z treścią wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia…
02.02.2022

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2021 roku (lista nr 3)

Śląski OW NFZ informuje o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych do umów na rok 2021 (lista nr 3 – w załączeniu). Aneksy zostały udostępnione na ścieżce…