Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

04.11.2020

Komunikat dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie transportu sanitarnego

Komunikat dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie transportu sanitarnego, wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca…
04.11.2020

Oświadczenie z dnia 4 listopada 2020 roku o unieważnieniu postepowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że postępowania prowadzone w trybie konkursu ofert mające na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń…
03.11.2020

Komunikat dla świadczeniodawców

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że dopuszczalnymi formami złożenia przez pacjenta deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ są...
30.10.2020

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie realizacji umów w ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

Zgodnie z treścią wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia…
30.10.2020

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie sposobu prawidłowego wypełnienia dokumentacji aktualizacyjnej dla umów wieloletnich na rok 2021 w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

Śląski OW NFZ informuje Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: lecznictwo uzdrowiskowe o składaniu dokumentacji aktualizacyjnej będącej podstawą aneksowania umów na 2021 r. Komplet dokumentów stanowią...
28.10.2020

Zaproszenie (oraz definicja) do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego na rok 2020: świadczenia kompleksowe KOSM - 241

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów o realizację z zakresu leczenia szpitalnego - świadczenia kompleksowe KOSM na obszarze…
28.10.2020

NFZ wysłał już aneksy do umów POZ na I półrocze 2021 roku

Oddziały wojewódzkie NFZ wysłały do świadczeniodawców POZ aneksy do umów na okres od 1 stycznia do 30 czerwca przyszłego roku...
22.10.2020

Komunikat dla oferentów w związku z ogłoszeniem postępowań konkursowych w ramach programu rządowego – świadczenia medyczne NFZ dla osób niepełnosprawnych na 2020 rok

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że warunki realizacji programu, w tym również kryteria oceny ofert, zostały określone w załączniku do Uchwały nr 67/2020 Rady Ministrów…
20.10.2020

Komunikat w sprawie odwieszenia postępowania konkursowego w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie chirurgia naczyniowa – hospitalizacja, numer: 12-20-000114/LSZ/03/1/03.4530.030.02/01

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2020 r art.18 ust.1 ustawy z dnia 31.03.2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych…
19.10.2020

Ogłoszenia konkursów ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza

świadczenie medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych