Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

27.01.2021

Ogłoszenie Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27.01.2021 r.

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą do udziału w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Zadaniem podmiotów będzie…
27.01.2021

Oświadczenie o unieważnieniu postepowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

numery postępowań: 43, 47, 49, 50, 52, 54, 61 - ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny
26.01.2021

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

65 - leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów dorosłych oraz u młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie (ICD-10 E23.0) na obszarze: województwo śląskie
22.01.2021

Rejestracja na szczepienie dla osób 70+. Komunikat dla punktów szczepień i wszystkich placówek POZ

22 stycznia rozpoczął się etap rejestracji na szczepienia dla grupy 70+. Ze względu na ograniczoną dostępność szczepionki najprawdopodobniej nie wszyscy zainteresowani zostaną umówieni w procesie…
21.01.2021

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

40 - leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów dorosłych oraz u młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie (ICD-10 E23.0) na obszarze: województwo śląskie
21.01.2021

Oświadczenie z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie terminu składania oraz otwarcia ofert postępowań

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje o zmianie terminu składania oraz otwarcia ofert postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert, mających na…
20.01.2021

Komunikat dla oferentów w związku z postępowaniami w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Śląski OW NFZ przypomina, że w przypadku realizacji świadczeń zdrowotnych przez osobę ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty, pracuje ona pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat…
20.01.2021

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie realizacji umów w ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

Zgodnie z treścią wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia…
20.01.2021

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie rozliczania umów realizowanych w 2020 roku

W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia umów realizowanych w 2020 roku, Śląski OW NFZ przypomina, że...
20.01.2021

Komunikat w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego styczeń 2021 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML...