Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

29.06.2023

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia. NFZ zmienia zarządzenia

Od lipca wzrosną minimalne płace w ochronie zdrowia. Łącznie w ciągu roku do systemu ochrony zdrowia dodatkowo trafi ponad 15 mld zł.
28.06.2023

Komunikat dla świadczeniodawców składających wnioski o aneks do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, zgłaszających nowe miejsca udzielania świadczeń od 1 sierpnia 2023 roku

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w celu złożenia wniosku o aneks do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w …
28.06.2023

Komunikat dla wnioskodawców składających wnioski o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne od 1 sierpnia 2023 roku

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że wnioskodawca, który zamierza złożyć wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w …
28.06.2023

Zaproszenia do składania wniosków o zawarcie umów od 1 sierpnia 2023 roku

zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne zaopatrzenie w środki pomocnicze zaopatrzenie w optykę okularową zaopatrzenie w protetykę słuchu
26.06.2023

Komunikat w sprawie wystawiania zleceń na wyroby medyczne od 1 lipca 2023r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 23 czerwca 2023 r. od 1 lipca 2023 r. zostanie uruchomiona funkcjonalność umożliwiająca wystawianie zleceń…
20.06.2023

Zaproszenie na szkolenie Centrum e-Zdrowia - wystawianie e-skierowań na leczenie uzdrowiskowe

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 16 lutego 2023 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, od 1 lipca 2023…
14.06.2023

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - poradnia zdrowia psychicznego - II poziom referencyjny - subregion katowicki centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży …
13.06.2023

Wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za maj 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 13.06.2023 r.

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za maj 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
12.06.2023

Informacja o zakresie, sposobie i terminach przekazywania danych o uczestnikach badań klinicznych

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 14 kwietnia 2023 r. weszła w życie ustawa o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi...
07.06.2023

Komunikat dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

terapia izotopowa leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych badania genetyczne tlenoterapia domowa badania izotopowe badania zgodności tkankowej pozytonowa tomografia emisyjna (PET) w sprawie…