Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

05.02.2024

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2023 roku (w tym Fundusz Medyczny)

Śląski OW NFZ przypomina o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych/ugód/porozumień do umów na rok 2023. Aneksy, ugody i porozumienia są sukcesywnie udostępniane na ścieżce cyfrowej w …
02.02.2024

Konkursy ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

leczenie terapią bezinterferonową chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C leczenie chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B leczenie chorych z nerwiakowłókniakami splotowatymi…
01.02.2024

Konkursy ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

profilaktyka zakażeń wirusem RS leczenie chorych na makroglobulinemię Waldenströma leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP)
29.01.2024

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

leczenie pacjentów z chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi leczenie chorych na raka endometrium leczenie chorych z toczniem rumieniowatym układowym (TRU, SLE)
26.01.2024

Komunikat dla aptek ogólnodostępnych w sprawie przekazywania w komunikacie SWIAD informacji o weryfikacji uprawnienia pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej

Przypominamy, że zgodnie z zapisami art. 50 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Umową na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptece,…
26.01.2024

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie ugód/aneksów końcoworocznych do umów realizowanych w 2023 roku (w tym Fundusz Medyczny)

Śląski OW NFZ informuje o możliwości zawarcia ugód/aneksów końcoworocznych/porozumień do umów na rok 2023. Aneksy, ugody i porozumienia będą sukcesywnie udostępniane na ścieżce cyfrowej w…
19.01.2024

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w postępowaniach

środek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży — I poziom referencyjny na obszarze powiatów: tarnogórskiego, m. Jastrzębia-Zdroju Zespół środowiskowej opieki psychologicznej i …
15.01.2024

Konkursy ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

leczenie chorych na przewlekle wirusowe zapalenia wątroby typu B leczenie terapią bezinterferonową chorych na przewlekle wirusowe zapalenie wątroby typu C profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby…
15.01.2024

Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w postępowaniach

Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży — I poziom referencyjny na obszarze powiatów: kłobuckiego, m. Chorzowa, częstochowskiego Zespół środowiskowej opieki psychologicznej…