Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

23.05.2022

Konkursy ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

badania tomografii komputerowej - powiaty: lubliniecki, tarnogórski, Piekary Śląskie; badania tomografii komputerowej - powiaty: raciborski, rybnicki, wodzisławski, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory; badania rezonansu magnetycznego (RM) -…
20.05.2022

Konkursy ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

świadczenia w zakresie okulistyki (świadczenia zabiegowe w okulistyce - zakres skojarzony z 02.1600.001.02; świadczenia w zakresie okulistyki - ze wskazań nagłych; świadczenia w zakresie okulistyki…
16.05.2022

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie uzgodnienia planów rzeczowo-finansowych na II półrocze 2022 roku dla umów 03/3 oraz 03/5 – programy lekowe i chemioterapia poza PSZ

Informujemy, że w Portalu Świadczeniodawcy w module: Pliki udostępnione przez OW - pliki techniczne, folder: pliki dedykowane, zamieszczone zostały propozycje planów rzeczowo-finansowych na II półrocze…
12.05.2022

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju:

ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne, rehabilitacja lecznicza, leczenie stomatologiczne, profilaktyczne programy zdrowotne, świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie. Informujemy, że w Portalu Świadczeniodawcy w module: Pliki udostępnione…
11.05.2022

Komunikat – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za kwiecień 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za kwiecień 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
06.05.2022

Zaproszenie na szkolenia organizowane przez Rzecznika Praw Pacjenta

W imieniu Rzecznika Praw Pacjenta zapraszamy do udziału w szkoleniach: Prawa i obowiązki pacjenta - przegląd uprawnień Kontakt z pacjentem - szkolenie z zasad dobrej…
04.05.2022

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii na obszarze: bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała
29.04.2022

Komunikat dla świadczeniodawców

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie konieczności wystawienia faktur korygujących do umowy 19/1 w związku z zakończeniem finasowania części świadczeń z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z dniem…
29.04.2022

Komunikat dla świadczeniodawców

Komunikat dla świadczeniodawców wpisanych do wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w sprawie zakończenia finasowania części świadczeń z Funduszu…
22.04.2022

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

leczenie chorych z dystrofią mięśniową Duchenne'a spowodowaną mutacją nonsensowną w genie dystrofiny leczenie chorych na pierwotną hiperoksalurię typu 1 na obszarze: województwo śląskie