Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

14.06.2023

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - poradnia zdrowia psychicznego - II poziom referencyjny - subregion katowicki centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży …
13.06.2023

Wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za maj 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 13.06.2023 r.

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za maj 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
12.06.2023

Informacja o zakresie, sposobie i terminach przekazywania danych o uczestnikach badań klinicznych

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 14 kwietnia 2023 r. weszła w życie ustawa o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi...
07.06.2023

Komunikat dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

terapia izotopowa leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych badania genetyczne tlenoterapia domowa badania izotopowe badania zgodności tkankowej pozytonowa tomografia emisyjna (PET) w sprawie…
07.06.2023

Pismo Ministerstwa Zdrowia do kierowników podmiotów udzielających świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Zdrowia aktualnie proceduje projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Recepta na Ruch”. Projekt rozporządzenia w dniu 26…
05.06.2023

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

koordynowana opieka nad kobietą w ciąży – KOC-I na obszarze: województwo śląskie
01.06.2023

Konkursy ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

terapia izotopowa leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych badania genetyczne tlenoterapia domowa badania izotopowe badania zgodności tkankowej pozytonowa tomografia emisyjna (PET)
01.06.2023

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej na obszarze: subregion centralny
01.06.2023

Oświadczenie z dnia 1 czerwca 2023 roku o zmianie terminu otwarcia ofert postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

otorynolaryngologia - hospitalizacja, otorynolaryngologia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny na obszarze: subregion północny - powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, Częstochowa
01.06.2023

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne

Program profilaktyki raka szyjki macicy - etap pogłębionej diagnostyki Program profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) -…