Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

22.03.2022

Praca dla medyków z Ukrainy w Polsce. Informacji udziela infolinia NFZ

Od 21 marca 2022 roku konsultanci infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia - 800 190 590 - informują personel medyczny z Ukrainy o zasadach zatrudnienia w polskich…
18.03.2022

Pacjenci z Ukrainy mają prawo do leków refundowanych

Przypominamy, leki refundowane przysługują obywatelom Ukrainy, którzy w Polsce znaleźli schronienie przed agresją militarną Rosji. Refundacja leków wynika wprost z przepisów ustawy o pomocy obywatelom…
15.03.2022

NFZ i RPP: równy dostęp do leczenia polskich i ukraińskich pacjentów

Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie z Rzecznikiem Praw Pacjenta przypomina o prawie do równego dostępu do świadczeń medycznych dla obywateli polskich i ukraińskich.
14.03.2022

Pomoc dla obywateli Ukrainy zagwarantowana w specustawie. O czym muszą wiedzieć świadczeniodawcy?

12 marca 2022 roku weszła w życie, z mocą obowiązywania od 24 lutego 2022 roku, ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym…
11.03.2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego
11.03.2022

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe

leczenie dorosłych chorych na ciężką anemię aplastyczną (ICD-10: D61) leczenie pacjentów z autosomalnie dominującą postacią zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek (ICD-10: Q61.2) leczenie chorych na zaawansowanego raka…
11.03.2022

Komunikat – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za luty 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za luty 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
09.03.2022

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

leczenie chorych na ostrą porfirię wątrobową (AHP) u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat
04.03.2022

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie pobierania zakresów numerów recept przez świadczeniodawców oraz osoby uprawnione

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z art. 95b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z …
01.03.2022

Nowy tryb finansowania części świadczeń covidowych

Finansowanie części świadczeń covidowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kończy się 31 marca 2022 roku. Nie oznacza to zakończenia finansowania świadczeń covidowych. Koszty szczepień przeciwko COVID-19…