Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

20.06.2022

Konkursy ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju - obszar: będziński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, tarnogórski, bieruńsko-lędziński, wodzisławski, zawierciański, Bytom, Chorzów,…
15.06.2022

VI edycja - Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Informujemy, iż w odpowiedzi na liczne prośby ze strony podmiotów do dnia 24 czerwca 2022 r. przedłużony został termin przesyłania do Centrum e-Zdrowia (CeZ) wypełnionego…
13.06.2022

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

129 - świadczenia w zakresie kardiologii; świadczenia w zakresie kardiologii - świadczenia pierwszorazowe; świadczenia w zakresie kardiologii - AOP na obszarze: bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała
13.06.2022

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

128 - świadczenia w izbie przyjęć na obszarze: Wodzisław Śląski
13.06.2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

76 - leczenie chorych z dystrofią mięśniową Duchenne'a spowodowaną mutacją nonsensowną w genie dystrofiny na obszarze: województwo śląskie
13.06.2022

Komunikat dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursów ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresach

świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny…
13.06.2022

Komunikat – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za maj 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za maj 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
03.06.2022

VI edycja - Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 26 maja 2022 r. przypominamy o trwającym badaniu stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
03.06.2022

Wracają szkolenia stacjonarne Akademii CeZ

Po okresowym wstrzymaniu organizacji szkoleń z EDM w formie stacjonarnej spowodowanym pandemią Sars-CoV-2, wczoraj Akademia CeZ wznowiła możliwość rejestracji na szkolenia stacjonarne, zarówno dla podmiotów…
02.06.2022

Komunikat dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursów ofert w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Informujemy, że w dniu 8 czerwca 2022 r. o godzinie 11:00 w sali 1.10 odbędzie się szkolenie dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do ogłoszonych postępowań konkursowych…