Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

ilość wiadomości: 5408
30.11.2023

Wykaz limitów finansowania za jednostkę surowca farmaceutycznego służącego do sporządzenia leku recepturowego

Zgodnie z przepisami prawa przedstawiamy pierwszy wykaz limitów finansowania za jednostkę surowca farmaceutycznego służącego do sporządzenia leku recepturowego.
30.11.2023

Koniec z maściami nawet po 200 tys. zł. Rynek leków recepturowych będzie uregulowany

Refundacja leków recepturowych, czyli leków na receptę, które farmaceuta przygotowuje w aptece, stale rośnie. Szacujemy, że w tym roku przekroczy ona 700 mln zł. To…
30.11.2023

Zaproszenia do składania wniosków o zawarcie umów od 1 stycznia 2024 roku w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne zaopatrzenie w środki pomocnicze zaopatrzenie w optykę okularową zaopatrzenie w protetykę słuchu
29.11.2023

Komunikat dla świadczeniodawców

realizujących umowy w rodzajach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne, leczenie szpitalne - programy lekowe, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja lecznicza, leczenie stomatologiczne, profilaktyczne programy…
27.11.2023

Komunikat z dnia 27 listopada 2023 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert, mającego na celu zawarcie umów…
27.11.2023

Komunikat w sprawie zaktualizowanej listy rankingowej zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy

Śląski OW NFZ informuje, że w związku z aktualizacją kosztorysu i harmonogramu wybranych do dofinansowania programów polityki zdrowotnej, na podstawie decyzji Ministra Zdrowia, dokonano aktualizacji…
24.11.2023

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na okres: począwszy od 01.01.2024 r. na czas nieoznaczony

świadczenia lekarza POZ– w tym koordynacja opieki budżet powierzony opieki koordynowanej transport sanitarny w POZ świadczenia pielęgniarki POZ świadczenia położnej POZ– w tym świadczenia położnej…
24.11.2023

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne

chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym chemioterapia - hospitalizacja z zakresem skojarzonym program lekowy - leczenie chorych…
21.11.2023

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie realizacji szczepień przeciw COVID-19 w sezonie 2023/2024

Szanowni Państwo,w załączeniu przekazujemy: wytyczne Ministra Zdrowia dotyczące realizacji szczepień przeciw COVID-19 dla podmiotów POZ i aptek ogólnodostępnych obowiązujących od 1 grudnia 2023 r. komunikat…
ilość wiadomości: 5408