Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat 21/2024 - Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego.

02.05.2024

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMÓW

Wnioski mogą składać podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne w rozumieniu obowiązujących przepisów, spełniające wymagania określone rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego (Dz. U. poz. 662) i zarządzeniu nr 48/2024/DGL Prezesa Funduszu z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego.

Wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego powinien być sporządzony i podpisany w formie elektronicznej oraz przekazany za pomocą funkcji „Komunikaty” w Portalu Świadczeniodawcy. Prosimy podmioty zainteresowane złożeniem wniosku o zawarcie umowy o postępowanie zgodne z instrukcją.

* W przypadku braku możliwości podpisania wniosku lub załączników w formie elektronicznej, dopuszcza się złożenie przez wnioskodawcę własnoręcznie podpisanych dokumentów do siedziby Oddziału Funduszu:

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
Kossutha 13,
40-844 Katowice.

UWAGI:

 • wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego.
 • wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu,
 • dla każdej prowadzonej apteki należy złożyć osobny wniosek,
 • nie jest wymagane użycie aplikacji ofertowej,
 • oddział Funduszu zawiera umowę na podstawie prawidłowego wniosku z załącznikami,
 • umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez obie strony, na okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2026 r.

 

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH:

 1. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 146),
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2023 r. poz. 2465 z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1873 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego (Dz. U. poz. 662)

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego/Wydziału Gospodarki Lekami Narodowego Funduszu Zdrowia

tel. 32 735 1862, 32 735 1628, 32 735 1655,

Pliki do pobrania:

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie podpisywania umów o realizację programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego

Wniosek o zawarcie umowy w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego

Załącznik nr 1 do wniosku - Oświadczenia

Załącznik nr 2 do wniosku - Oświadczenie w zakresie postępowania administracyjnego w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki

Załącznik nr 3 do wniosku - Wniosek w sprawie numeru konta bankowego

Instrukcja skrócona KS Gliwice

Instrukcja pełna KS Gliwice

Klauzula informacyjna

Wszystkie aktualności