Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie prowadzenia list oczekujących na świadczenia rehabilitacji i fizjoterapii
Komunikat nr 15/2020 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za styczeń 2020 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień…
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń, które podlegają sprawozdawczości z zakresu list oczekujących
Komunikat nr 1/2020 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za grudzień 2019 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień…
Komunikat w sprawie prowadzenia harmonogramów przyjęć/list oczekujących do stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmiany kodów przyczyn zmiany terminu oraz kodów przyczyn skreślenia z list oczekujących/harmonogramów przyjęć
Komunikat dla świadczeniodawców - słowniki obowiązujące przy prowadzeniu harmonogramów przyjęć/list oczekujących
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie prowadzenia harmonogramów przyjęć/list oczekujących dla opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz na świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie prowadzenia harmonogramów przyjęć
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie prowadzenia, od 1 stycznia 2020 r., harmonogramów przyjęć na fizjoterapię ambulatoryjną i domową