Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikat nr 90/2016 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za wrzesień 2016 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 11.10.2016…
KOMUNIKAT dla świadczeniodawców w sprawie rozszerzenia słownika innych powodów skreśleń w aplikacji AP-KOLCE oraz udostępnieniem informacji o obowiązującej konfiguracji słownika świadczeń
KOMUNIKAT dla świadczeniodawców w sprawie aktualizacji słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących
Komunikat nr 85/2016 dla świadczeniodawców w sprawie poprawności prowadzenia list oczekujących
Komunikat nr 85/2016 dla świadczeniodawców w sprawie poprawności prowadzenia list oczekujących
Komunikat nr 83/2016 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za sierpień 2016 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 12.09.2016…
Komunikat nr 74/2016 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za lipiec 2016 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 11.08.2016…
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących
Komunikat nr 62/2016 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za czerwiec 2016 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 12.07.2016…
Komunikat nr 57/2016 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za maj 2016 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 13.06.2016…