Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikat nr 51/2021 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za wrzesień 2021 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień…
Komunikat nr 46/2021 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za sierpień 2021 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień…
Komunikat nr 40/2021 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za lipiec 2021 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień…
Komunikat nr 36/2021 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za czerwiec 2021 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień…
Komunikat nr 31/2021 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za maj 2021 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień…
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń, które podlegają sprawozdawczości z zakresu list oczekujących
Komunikat nr 23/2021 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za kwiecień 2021 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień…
Komunikat nr 20/2021 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za marzec 2021 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień…
Komunikat dla świadczeniodawców - informujemy, że od 1 kwietnia 2021 r. ulega zmianie sposób przekazania informacji o udzielaniu/nieudzielaniu świadczeń dla dzieci w komórce dla dorosłych
Komunikat nr 16/2021 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za luty 2021 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień…