Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie nowej wersji słownika procedur medycznych i programów terapeutycznych podlegających sprawozdawczości z harmonogramów przyjęć/list oczekujących komunikatami XML
Komunikat nr 59/2020 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za październik 2020 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień…
Komunikat nr 53/2020 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za wrzesień 2020 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień…
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmiany – od września 2020 – słownika świadczeń, które podlegają sprawozdawczości komunikatem XML
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie wielokrotnych wpisów na świadczenia z zakresu rehabilitacji
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie przywrócenia obowiązku sprawozdawczego
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie prowadzenia listy oczekujących w aplikacji AP-KOLCE w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie aktualizacji AP-KOLCE oraz komunikatów dotyczących list oczekujących
Komunikat nr 25/2020 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za luty 2020 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień…
Komunikat w sprawie konsultacji dotyczących nowych wersji komunikatów LIOCZ oraz KOL