Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie prowadzenia listy oczekujących w aplikacji AP-KOLCE w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie aktualizacji AP-KOLCE oraz komunikatów dotyczących list oczekujących
Komunikat nr 25/2020 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za luty 2020 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień…
Komunikat w sprawie konsultacji dotyczących nowych wersji komunikatów LIOCZ oraz KOL
Komunikat w sprawie prowadzenia list oczekujących na świadczenia rehabilitacji i fizjoterapii
Komunikat nr 15/2020 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za styczeń 2020 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień…
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń, które podlegają sprawozdawczości z zakresu list oczekujących
Komunikat nr 1/2020 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za grudzień 2019 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień…
Komunikat w sprawie prowadzenia harmonogramów przyjęć/list oczekujących do stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmiany kodów przyczyn zmiany terminu oraz kodów przyczyn skreślenia z list oczekujących/harmonogramów przyjęć