Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikat nr 122/2017 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za wrzesień 2017 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 18.10.2017…
Komunikat Departamentu Spraw Świadczeniobiorców Centrali NFZ w sprawie zmiany słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML
Komunikat nr 103/2017 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za sierpień 2017 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 12.09.2017…
Komunikat nr 91/2017 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za lipiec 2017 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 11.08.2017…
Komunikat Departamentu Spraw Świadczeniobiorców Centrali NFZ - nowa lista warunków weryfikacji komunikatów XML dotyczących list oczekujących
Komunikat nr 78/2017 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za czerwiec 2017 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień 11.07.2017…
Komunikat w sprawie zmiany, od lipca 2017, sposobu określania i przekazywania do Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia
Komunikat Centrali NFZ w sprawie zmiany słownika komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem XML
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie prowadzenia list oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty onkologicznej
Komunikat nr 62/2017 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za maj 2017 r. nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień…