Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikat nr 75/2019 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za listopad 2019 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień…
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie powiadamiania wiadomościami SMS o terminach przyjęć pacjentów zarejestrowanych na listach oczekujących prowadzonych w aplikacji AP-KOLCE
Komunikat nr 65/2019 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za październik 2019 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień…
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słowników komórek organizacyjnych/procedur medycznych obowiązujących, w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących, od września 2019 r.
Komunikat nr 57/2019 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za wrzesień 2019 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień…
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie wprowadzenia do aplikacji AP-KOLCE słownika okolic ciała na procedury TK(20006) i RM(20005)
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmiany, od września 2019, słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML
Komunikat nr 43/2019 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za czerwiec 2019 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień…
Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący zmian w aplikacji AP-KOLCE, które wchodzą w życie 1 lipca 2019 r.
Komunikat nr 35/2019 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za maj 2019 roku nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy (stan na dzień…