Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmiany słowników świadczeń, które podlegają sprawozdawczości z zakresu list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych
Komunikat 17/2023 - Wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za luty 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy — stan na dzień 13.03.2023…
Komunikat 11/2023 – Wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za styczeń 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 13.02.2023…
Komunikat nr 1/2023 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za grudzień 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
Komunikat nr 72/2022 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za listopad 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmiany słowników świadczeń, które podlegają sprawozdawczości z zakresu list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych
Komunikat nr 68/2022 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za październik 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
Komunikat nr 62/2022 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za wrzesień 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
Komunikat nr 58/2022 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za sierpień 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…
Komunikat nr 52/2022 – wykaz świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za lipiec 2022 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień…