Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

02.07.2024

Jankowice 10.30 14.00 Troskliwe Misie Przedszkole Żubrów 86

Jankowice 10.30-14.00 Troskliwe Misie Przedszkole Żubrów 86

01.07.2024

Blachownia 10.30 14.00 Przedszkole Tik Tak Akacjowa 8

Blachownia 10.30-14.00 Przedszkole Tik Tak Akacjowa 8

05.07.2024 Napisane przez

Strona Śląskiego OW w Dzienniku Zachodnim
wydanie z dnia 5 lipca 2024 roku

  • Profilaktyka po czterdziestce

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach informuje, że od 1 lipca 2024 r. na badania z programu Profilaktyka 40 PLUS można się zapisać za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta lub bezpośrednio u świadczeniodawcy, który ma zawartą umowę na realizację programu pilotażowego.

Nie jest już dostępna infolinia (800 69 60 64).

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 PLUS” na okres 01.07.2024 r. - 31.12.2024 r.

Dodatkowe informacje

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 PLUS” na okres 01.07.2024-31.12.2024 r.

Dodatkowe informacje

  • Zakończone Nie
  • Data 01 03.07.2024
  • Opis 01

    Zaproszenie (wraz z definicją) do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 PLUS” na okres 01.07.2024-31.12.2024

  • Plik 01 Plik 01

Informujemy, że od 1 lipca 2024 r. na badania z programu Profilaktyka 40 PLUS można się zapisać za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta lub bezpośrednio u świadczeniodawcy, który ma zawartą umowę na realizację programu pilotażowego.

Nie jest już dostępna infolinia (800 69 60 64).

Dodatkowe informacje

01.07.2024 Napisane przez

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2024 r., po

Dodatkowe informacje

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że od dnia 1 lipca 2024 r. świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Anna Słota w spadku, ul. Sikorskiego 71 będą udzielane przez Przychodnia Medycyny Rodzinnej Joanna Słota-Kidawa, ul. Sikorskiego 71, miejsce wykonywania świadczeń - Myszków ul. Sikorskiego 71 oraz w Łazy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 15...

Dodatkowe informacje

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że od dnia 1 lipca 2024 r. świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Anna Słota w spadku, ul. Sikorskiego 71 będą udzielane przez Przychodnia Medycyny Rodzinnej Joanna Słota-Kidawa, ul. Sikorskiego 71, miejsce wykonywania świadczeń - Myszków ul. Sikorskiego 71 oraz w Łazy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 15.

Deklaracje wyboru złożone do dotychczasowego świadczeniodawcy tj. NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Anna Słota w spadku, pozostają ważne, przy czym świadczeniobiorcy mają możliwości zmiany wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej art. 10 a (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2527).

 

Dodatkowe informacje