Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o realizacje programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego na rok 2023 na obszarze:

 • 784 - Rybnik, powiat rybnicki

 

Dodatkowe informacje

 • Zakończone Tak
 • Data 01 21.11.2023
 • Opis 01

  Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że 21 listopada 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie wnioskowe w sprawie zawarcia umowy o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego na rok 2023 dla obszaru:

  • Rybnik, powiat rybnicki

  Wniosek może składać podmiot będący świadczeniodawcą wskazanym w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. 2023 poz. 1288) oraz spełniający wymagania określone w zarządzeniu Nr 55/2020/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego ze zm.

  Obszar postępowania:

  • Rybnik, powiat rybnicki, kod teryt: 2473, 2412

  Wnioskodawca ubiegający się o zawarcie umowy na rok 2023 proszony jest o złożenie wniosku do 24 listopada 2023 r.

 • Plik 01 Plik 01
 • Data 02 29.11.2023
 • Opis 02

  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania wnioskowego w sprawie zawarcia umowy o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego na rok 2023 dla obszaru:

  • Rybnik, powiat rybnicki
 • Plik 02 Plik 02

Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji 
Serwisowanie urządzeń i instalacji elektrycznych w lokalizacjach Śląskiego OW NFZ w Katowicach, Częstochowie i w Rybniku
(zamówienie nr 19/tp/2023)
Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2023/BZP 00497728/01

Dodatkowe informacje

 • Zakończone Nie
 • Data 01 16.11.2023
 • Opis 01

  Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji 
  Serwisowanie urządzeń i instalacji elektrycznych w lokalizacjach Śląskiego OW NFZ w Katowicach, Częstochowie i w Rybniku
  (zamówienie nr 19/tp/2023)
  Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2023/BZP 00497728/01

  W związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego informacje dotyczące postępowania mającego za przedmiot: Serwisowanie urządzeń i instalacji elektrycznych w lokalizacjach Śląskiego OW NFZ w Katowicach, Częstochowie i w Rybniku, w tym wszystkie dokumenty oraz wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania dostępne są na stronie postępowania pod adresem: https://nfz-katowice.ezamawiajacy.pl/


  W przypadku pytań technicznych proszę o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku
  w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Plik 01 Plik 01
16.11.2023 Napisane przez

Decyzja administracyjna nr 13/12/2023/OD z dnia 16.11.2023 r. wydana  w sprawie rozpatrzenia odwołania dot. postępowania: 12-23-000755/LSZ/03/5/01, w rodzaju świadczeń leczenie szpitalne, w zakresie program lekowy - leczenie pacjentów ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD), leki w programie lekowym - TLI - leczenie pacjentów ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD)

16.11.2023 Napisane przez

Decyzja administracyjna nr 14/12/2023/OD z dnia 16.11.2023 r. wydana  w sprawie rozpatrzenia odwołania dot. kod postępowania: 12-23-000754/LSZ/03/5/01, w rodzaju świadczeń leczenie szpitalne, w zakresie program lekowy - leczenie chorych na makroglobulinemię Waldenströma, leki w programie lekowym - leczenie chorych na makroglobulinemię Waldenströma

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2023 roku w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, od 1 listopada 2023 roku zmianie ulegają niektóre pozycje słownika procedur XML.

Dodatkowe informacje

15.11.2023 Napisane przez

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń, które podlegają sprawozdawczości z zakresu list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

Dodatkowe informacje

Cukrzyca stanowi coraz większy problem zdrowotny i społeczny. W Polsce choruje na nią ok. 3 mln osób, a przewiduje się, że do 2030 roku co dziesiąty Polak będzie zmagał się z tą chorobą. Występują cztery typy cukrzycy. Najczęstszą jest cukrzyca typu 2, która wynika między innymi z prowadzonego stylu życia.

Dodatkowe informacje

Z Krajowego Rejestru Nowotworów i Narodowego Instytutu Onkologii wynika, że w 2020 r. w Polsce na nowotwory złośliwe zachorowało ponad 72 tys. mężczyzn. Męskim nowotworom można i należy zapobiegać. Jak to robić i dlaczego warto? Sprawdź w poradniku.

Dodatkowe informacje

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że podmiot Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego z dniem 31.10.2023 r. zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie położnictwa i ginekologii ul. Hallera 5 w Sosnowcu.

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia. Należy przy tym pamiętać o konieczności odbioru skierowania oraz uzyskania od świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy, bezpłatnego zaświadczenia o wpisaniu pacjenta na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się.

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, realizujących umowy zawarte ze Śląskim OW NFZ, dostępne są na stronie internetowej Oddziału: www.nfz-katowice.pl w zakładce „Gdzie się leczyć”.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne w poszczególnych placówkach dostępne są w wyszukiwarce internetowej „Informator o Terminach Leczenia” - https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/ .

Informacje o pierwszym wolnym terminie leczenia można również uzyskać wysyłając zapytanie do Śląskiego OW NFZ na adres: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

Śląski Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania z harmonogramów przyjęć za październik 2023 nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy - stan na dzień 13.11.2023 r. Szczegółowy wykaz brakujących komórek/procedur medycznych znajduje się w Portalu Świadczeniodawcy.

Bardzo prosimy o niezwłoczne przesłanie brakujących danych.

Dodatkowe informacje