Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

 • uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych
 • uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci
 • uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym
 • uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci

Dodatkowe informacje

31.10.2023 Napisane przez

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. 2023 r. poz. 2334 z dnia 27.10.2023 r.)

Dodatkowe informacje

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert, mającego na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie uzdrowiskowe, w zakresie uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dorosłych oznaczonych numerami:

 • 12-24-000007/UZD/08/1/08.6500.028.05/01 - dotyczy obszaru gminy Ustroń,
 • 12-24-000008/UZD/08/1/08.6500.028.05/01 - dotyczy obszaru gminy Goczałkowice-Zdrój.

Dotychczas obowiązujący termin rozstrzygnięcia postępowania tj. 31 października 2023 roku zastępuje się terminem 9 listopada 2023 roku – rozstrzygnięcie konkursu ofert.

Dodatkowe informacje

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert, mającego na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie uzdrowiskowe, w zakresie uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dorosłych oznaczonych numerami:

 • 12-24-000007/UZD/08/1/08.6500.028.05/01 - dotyczy obszaru gminy Ustroń,
 • 12-24-000008/UZD/08/1/08.6500.028.05/01 - dotyczy obszaru gminy Goczałkowice-Zdrój.

Dotychczas obowiązujący termin rozstrzygnięcia postępowania tj. 31 października 2023 roku zastępuje się terminem 9 listopada 2023 roku – rozstrzygnięcie konkursu ofert.

31.10.2023 Napisane przez

Ogłoszenie w sprawie wniesienia protestu dot. postępowania: 12-24-000013/LSZ/03/5/01

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że podmiot Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z dniem 31.10.2023 r. zakończył wykonywanie umowy w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach: OTORYNOLARYNGOLOGIA – HOSPITALIZACJA, OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY.

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia. Należy przy tym pamiętać o konieczności odbioru skierowania oraz uzyskania od świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy, bezpłatnego zaświadczenia o wpisaniu pacjenta na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się.

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, realizujących umowy zawarte ze Śląskim OW NFZ, dostępne są na stronie internetowej Oddziału: www.nfz-katowice.pl w zakładce „Gdzie się leczyć”.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne w poszczególnych placówkach dostępne są w wyszukiwarce internetowej „Informator o Terminach Leczenia” - https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/ .

Informacje o pierwszym wolnym terminie leczenia można również uzyskać wysyłając zapytanie do Śląskiego OW NFZ na adres: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

VII posiedzenie Rady VI Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 27 października 2023 r.

Dodatkowe informacje

 • Zakończone Nie
 • Data 01 30.10.2023
 • Opis 01

  Porządek VII posiedzenia Rady VI Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 27 października 2023 r.

 • Plik 01 Plik 01
 • B.145 leczenie chorych na układową amyloidozę łańcuchów lekkich (AL) (ICD-10: E85.8)
 • B.146 leczenie chorych na makroglobulinemię Waldenströma (ICD-10: C88.0)
 • B.147 leczenie chorych na depresję lekooporną (ICD-10: F33.1, F33.2)
 • B.67 leczenie immunoglobulinami chorób neurologicznych
 • B.126 leczenie pacjentów z autosomalnie dominującą postacią zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek
 • B.138FM leczenie pacjentów ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD)

Dodatkowe informacje

 • program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni stacjonarnej - grupa zachodnia
 • program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni stacjonarnej - grupa centralna

Dodatkowe informacje

Jesień może być kolorowa i zdrowa. Przygotowaliśmy nową, jesienną edycję e-booka z inspirującymi przepisami. W naszym przewodniku znajdziesz aż 25 dań, w których wykorzystujemy sezonowe owoce i warzywa. Smacznego!

Dodatkowe informacje