Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

protesty, odwołania

ilość wiadomości: 122
Ogłoszenie o wniesieniu protestu - postępowanie nr 558 oferta 5
Rozstrzygnięcie protestu - postępowanie nr 558 oferta 5
Rozstrzygnięcie protestu - postępowanie nr 509 oferta 4
Ogłoszenie o wniesieniu protestu - postępowanie nr 509
Decyzja administracyjna nr 12-4323/OD-68/WOKS/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r., rozstrzygająca odwołanie od postępowania konkursowego nr 12-19-000279/REH/05/1/05.1310.208.02/01, w rodzaju świadczeń rehabilitacja lecznicza, w zakresie fizjoterapia…
Decyzja administracyjna nr 12-4236/OD-60/WOKS/2019 z dnia 16 czerwca 2019 r., rozstrzygająca odwołanie od postępowania konkursowego nr 12-19-000245/REH/05/1/05.2300.021.02/01, w rodzaju świadczeń rehabilitacja lecznicza, w zakresie dzieci…
Decyzja administracyjna nr 12-4293/OD-66/WOKS/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r., rozstrzygająca odwołanie od postępowania konkursowego nr 12-19-000224/REH/05/1/05.2300.021.02/01, w rodzaju świadczeń rehabilitacja lecznicza, w zakresie fizjoterapia…
Decyzja administracyjna Nr 12-4292/OD-65/WOKS/2019 z 17.06.2019 r. rozstrzygająca odwołanie od postępowania konkursowego nr 12-19-000239/REH/05/1/05.1310.209.02/01 w rodzaju świadczeń rehabilitacja lecznicza, w zakresie fizjoterapia domowa
Decyzja administracyjna Nr 12-4217/OD-58/WOKS/2019 z dnia 13.06.2019 r. rozstrzygająca odwołanie od postępowania konkursowego nr kod postępowania: 12-19-000258/REH/05/1/05.1310.208.02/01, w rodzaju świadczeń rehabilitacja lecznicza, w zakresie fizjoterapia…
Decyzja administracyjna Nr 12-4218/OD-59/WOKS/2019 z dnia 13.06.2019 r. rozstrzygająca odwołanie od postępowania konkursowego nr kod postępowania: 12-19-000258/REH/05/1/05.1310.208.02/01, w rodzaju świadczeń rehabilitacja lecznicza, w zakresie fizjoterapia…
ilość wiadomości: 122