Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 6
08.07.2019
Ogłoszenia (wraz z definicjami oraz informacją o cenach oczekiwanych) konkursów ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza
 • 557 - rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym - subregion zachodni
 • 558 - rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym - subregion centralny bez powiatu zawierciańskiego
 • 559 - rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy - województwo śląskie
 
12.07.2019
Komunikat nr 45/2019 dla oferentów w sprawie szkolenia w związku z ogłoszonymi w dniu 8 lipca 2019 roku postępowaniami konkursowymi mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza
 
30.07.2019
Oświadczenie z dnia 30 lipca 2019 r. o unieważnieniu postepowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju rehabilitacja lecznicza
 • 559 - rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy - województwo śląskie
 
13.08.2019
Oświadczenie z dnia 13 sierpnia 2019 roku o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań konkursowych w rodzaju rehabilitacja lecznicza
 • 557 - rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym - subregion zachodni
 • 558 - rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym - subregion centralny bez powiatu zawierciańskiego
 
19.08.2019
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza:
 • 557 - rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym - subregion zachodni
 • 558 - rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym - subregion centralny bez powiatu zawierciańskiego
 
13.06.2019
Ogłoszenia (wraz z definicjami oraz informacją o cenach oczekiwanych) konkursów ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza:
 • 507 - fizjoterapia ambulatoryjna - powiat myszkowski
 • 508 - fizjoterapia ambulatoryjna - Chorzów
 • 509 - fizjoterapia ambulatoryjna - powiat zawierciański
 • 510 - fizjoterapia ambulatoryjna - powiat wodzisławski
 • 511 - rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku - województwo śląskie
 • 512 - rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych - subregion południowo-zachodni
 • 513 - fizjoterapia ambulatoryjna - powiat gliwicki
 
21.06.2019
Informacja dotycząca szkolenia dla Oferentów w związku z ogłoszonymi w dniu 13.06.2019 roku postępowaniami konkursowymi mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza
 
25.07.2019
Oświadczenie z dnia 25 lipca 2019 roku o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań konkursowych w rodzaju rehabilitacja lecznicza:
 • 507 - fizjoterapia ambulatoryjna - powiat myszkowski
 • 508 - fizjoterapia ambulatoryjna - Chorzów
 • 509 - fizjoterapia ambulatoryjna - powiat zawierciański
 • 510 - fizjoterapia ambulatoryjna - powiat wodzisławski
 • 511 - rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku - województwo śląskie
 • 512 - rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych - subregion południowo-zachodni
 • 513 - fizjoterapia ambulatoryjna - powiat gliwicki
 
29.07.2019
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza:
 • 511 - rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku - województwo śląskie
 • 512 - rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych - subregion południowo-zachodni
 • 513 - fizjoterapia ambulatoryjna - powiat gliwicki
 
01.08.2019
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza:
 • 507 - fizjoterapia ambulatoryjna - powiat myszkowski
 • 508 - fizjoterapia ambulatoryjna - Chorzów
 • 510 - fizjoterapia ambulatoryjna - powiat wodzisławski
 
05.08.2019
Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza:
 • 509 - fizjoterapia ambulatoryjna - powiat zawierciański
 
10.05.2019
Ogłoszenie (wraz z definicją oraz informacją o cenie oczekiwanej) konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza:
 • 504 – rehabilitacja neurologiczna – subregion centralny
 
14.06.2019
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza:
 • 504 – rehabilitacja neurologiczna – subregion centralny
 
03.04.2019
Ogłoszenia (wraz z definicjami oraz informacją o cenie oczekiwanej) konkursów ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza:
 • 493 – fizjoterapia ambulatoryjna – Dąbrowa Górnicza
 • 494 - lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna - Dąbrowa Górnicza
 
08.04.2019
Informacja dotycząca szkolenia dla oferentów w związku z ogłoszonymi w dniu 03.04.2019 roku postępowaniami konkursowymi mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza
 
08.05.2019
Oświadczenie z dnia 8 maja 2019 roku o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań konkursowych w rodzaju rehabilitacja lecznicza
 
17.05.2019
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza:
 • 493 – fizjoterapia ambulatoryjna – Dąbrowa Górnicza
 • 494 - lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna - Dąbrowa Górnicza
 
20.11.2018
Ogłoszenie (wraz z definicją oraz informacją o cenie oczekiwanej) konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza:
 • 307 – leczenie dorosłych chorych ze śpiączką – śląskie
 
27.03.2019
Oświadczenie z dnia 27 marca 2019 roku o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań konkursowych w rodzaju rehabilitacja lecznicza
 
09.04.2019
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza
 • 307 – leczenie dorosłych chorych ze śpiączką – śląskie
 
ilość wiadomości: 6