Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

komunikaty

ilość wiadomości: 2
Komunikat nr 45/2019 dla oferentów w sprawie szkolenia w związku z ogłoszonymi w dniu 8 lipca 2019 roku postępowaniami konkursowymi mającymi na celu zawarcie umów…
Komunikat nr 155/2018 dla oferentów w związku z prowadzonymi postępowaniami mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: rehabilitacja lecznicza
ilość wiadomości: 2