Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Informacje wspólne

19-01-2022

TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM (zamówienie nr 13/us/2021)

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2022/BZP 00026380/01

 

19-01-2022

W związku z realizacją przez Wojewodę Śląskiego zadania określonego w art. 7g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych...

19-01-2022

W związku z realizacją przez Wojewodę Śląskiego zadania określonego w art. 7g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 2095 ze zm.) uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana numeru, pod którym istnieje możliwość wezwania tzw. koronera COVID-19 - aktualnie obowiązujący numer telefonu w województwie śląskim to 47 856 00 90.

Wytyczne w zakresie zlecania stwierdzania zgonu osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-COV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem dla lekarzy POZ oraz lekarzy NiŚOZ

 

19-01-2022

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że ogłoszone w dniu 14.01.2022 r. postępowania konkursowe o numerach:

  • 12-22-000045/LSZ/03/3/01 chemioterapia w trybie ambulatoryjnym z zakresem skojarzonym,
  • 12-22-000043/LSZ/03/3/01 chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym,
  • 12-22-000044/LSZ/03/3/01 chemioterapia – hospitalizacja z zakresem skojarzonym,

są postępowaniami dodatkowymi/uzupełniającymi...

19-01-2022

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że ogłoszone w dniu 14.01.2022 r. postępowania konkursowe o numerach:

  • 12-22-000045/LSZ/03/3/01 chemioterapia w trybie ambulatoryjnym z zakresem skojarzonym,
  • 12-22-000043/LSZ/03/3/01 chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym,
  • 12-22-000044/LSZ/03/3/01 chemioterapia – hospitalizacja z zakresem skojarzonym,

są postępowaniami dodatkowymi/uzupełniającymi, będącymi odpowiedzią na wnioski szpitali, dotychczas nie realizujących tych zakresów świadczeń.

Powyższe postępowania nie są dedykowane dla świadczeniodawców aktualnie posiadających umowy ww. zakresach, których termin obowiązywania określony został na dzień 30.06.2022 r. dla umów PSZ oraz 31.12.2022 r. dla umów w typie 03/3.
Umowy te w zależności od podjętych decyzji będą przedmiotem dalszego prolongowania daty ich obowiązywania lub odrębnych postępowań konkursowych ogłoszonych w późniejszym terminie.

19-01-2022

Wisła 10.30-14.00 Przedszkole nr 2 Wodna 5

19-01-2022

Każdego dnia 10 Polek słyszy diagnozę raka szyjki macicy, połowa z nich przegrywa walkę z chorobą z powodu zbyt późnego jej wykrycia. Rak szyjki macicy wykryty we wczesnym stadium rozwoju daje 99,9% szans na wyleczenie. Cytologia i szczepienia przeciw HPV to najskuteczniejsze metody walki z tym nowotworem

 

Zachęcamy do zapoznania się z ulotką i obejrzenia filmu.