Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikat nr 6/2019 w sprawie szczególnych uprawnień kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych, osób deportowanych do pracy przymusowej lub osadzonych w…
Komunikat nr 149/2018 w sprawie szczególnych uprawnień osób deportowanych
Komunikat nr 104/2018 dla aptek województwa śląskiego w sprawie przekazywania kopii karty EKUZ