Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie korekt danych sprawozdawanych w okresie rozliczeniowym, w przypadku dokonania zwrotu leku, ujętego w decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego o wycofaniu…
Komunikat nr 87/2018 dla aptek województwa śląskiego w związku z wycofaniem przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego z obrotu wskazanych serii produktów leczniczych zawierających w swoim składzie…
Komunikat nr 112/2017 dla aptek w sprawie realizacji recept w związku z rozpoczęciem z dniem 1 października 2017 r. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach…