Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

protesty, odwołania

ilość wiadomości: 67
Decyzja adm. nr 12-8254/OD-106/WOKS/2019 w rozpatrzeniu odwołania, które złożyło Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ceglana 35, 40-514…
Decyzja nr 12-7684-od-103-woks-2019 dnia 31.10.2019 r. umarzającej postępowanie administracyjne wszczęte na skutek złożenia odwołania od postępowania 12-19-000553/SPO/14/1/14.5160.026.04/01, w rodzaju świadczeń świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w…
Decyzja nr 12-7593-5/WOKS/2019 z dnia 30 października 2019 r., kod postępowania: 12-19-000584/OPH/15/1/15.2180.027.02/01, w rodzaju świadczeń opieka paliatywna i hospicyjna, w zakresie świadczenia w hospicjum domowym
Rozstrzygnięcie protestu - postępowanie nr 584 oferta 4
Ogłoszenie o wniesieniu protestu - postępowanie nr 584 oferta 4
Rozstrzygnięcie protestu - postępowanie nr 542 oferta 12
Ogłoszenie o wniesieniu protestu - postępowanie nr 542 oferta 12
Rozstrzygnięcie protestu - postępowanie nr 553 oferta 3
Rozstrzygnięcie protestu - postępowanie nr 554 oferta 4
Ogłoszenie o wniesieniu protestu - postępowanie nr 553 oferta 3
ilość wiadomości: 67