Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 14
16.10.2019
Ogłoszenie konkursu ofert (wraz z definicją, informacjami i załącznikami) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • 603 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym - podregion sosnowiecki
 
09.10.2019
Ogłoszenie (oraz definicja i załączniki) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • 600 - świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej - Jastrzębie Zdrój
 
04.10.2019
Ogłoszenie konkursu ofert (wraz z definicjami, informacjami i załącznikami) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna:
 • 596 - świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym - śląskie
 
01.10.2019
Ogłoszenie (oraz definicja i załączniki) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • 592 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym - Jastrzębie Zdrój
 
09.10.2019
Informacja o odwołaniu rokowań mających na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej
 • 592 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym - Jastrzębie Zdrój
 
30.09.2019
Ogłoszenia konkursów ofert (wraz z definicjami i informacjami) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • 588 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym - podregion bytomski
 • 589 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym - podregion częstochowski
 
29.08.2019
Ogłoszenia konkursów ofert (wraz z definicjami, informacjami i załącznikami) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna
 • 582 - świadczenia w hospicjum domowym - podregion rybnicki
 • 583 - świadczenia w hospicjum domowym - podregion tyski
 • 584 - świadczenia w hospicjum domowym - podregion bielski
 • 585 - świadczenia w hospicjum domowym - podregion sosnowiecki
 • 586 - świadczenia w hospicjum domowym - podregion katowicki
 
03.10.2019
Oświadczenie z dnia 3 października 2019 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna
 • 583 - świadczenia w hospicjum domowym - podregion tyski
 • 584 - świadczenia w hospicjum domowym - podregion bielski
 • 585 - świadczenia w hospicjum domowym - podregion sosnowiecki
 • 586 - świadczenia w hospicjum domowym - podregion katowicki
 
04.10.2019
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna:
 • 582 - świadczenia w hospicjum domowym - podregion rybnicki
 
16.10.2019
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna
 • 583 - świadczenia w hospicjum domowym - podregion tyski
 • 584 - świadczenia w hospicjum domowym - podregion bielski
 • 585 - świadczenia w hospicjum domowym - podregion sosnowiecki
 • 586 - świadczenia w hospicjum domowym - podregion katowicki
 
23.07.2019
Ogłoszenie konkursu ofert (wraz z definicją, informacjami i załącznikami) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna
 • 562 - świadczenia w hospicjum domowym - podregion bytomski
 
30.08.2019
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna
 • 562 - świadczenia w hospicjum domowym - podregion bytomski
 
04.07.2019
Ogłoszenia konkursów ofert (wraz z definicjami, informacjami i załącznikami) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • 552 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym - podregion rybnicki
 • 553 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym - podregion sosnowiecki
 • 554 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym - podregion bytomski
 • 555 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym - podregion gliwicki
 • 556 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym - podregion częstochowski
 
12.07.2019
Komunikat nr 44/2019 dla podmiotów planujących złożenie ofert w postępowaniach konkursowych w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna w zakresach: świadczenia w hospicjum domowym, świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym, porada w poradni medycyny paliatywnej oraz w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w zakresie świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym ogłoszonych w dniu 4.07.2019 r.
 
12.09.2019
Oświadczenie z dnia 12 września 2019 roku o zmianie terminu rozstrzygnięcia w postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert ogłoszonych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • 552 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym - podregion rybnicki
 • 553 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym - podregion sosnowiecki
 • 554 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym - podregion bytomski
 • 555 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym - podregion gliwicki
 • 556 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym - podregion częstochowski
 
18.09.2019
Oświadczenie z dnia 18 września 2019 roku o zmianie terminu rozstrzygnięcia w postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert ogłoszonych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • 552 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym - podregion rybnicki
 • 555 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym - podregion gliwicki
 • 556 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym - podregion częstochowski
 
20.09.2019
Oświadczenie z dnia 20 września 2019 r. o zmianie terminu rozstrzygnięć postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opieka paliatywna i hospicyjna
 • 553 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym - podregion sosnowiecki
 
24.09.2019
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze:
 • 552 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym - podregion rybnicki
 • 555 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym - podregion gliwicki
 • 556 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym - podregion częstochowski
 
27.09.2019
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze:
 • 554 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym - podregion bytomski
 
02.10.2019
Oświadczenie z dnia 2 października 2019 r. o zmianie terminu rozstrzygnięć postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opieka paliatywna i hospicyjna
 • 553 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym - podregion sosnowiecki
 
03.10.2019
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze:
 • 553 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym - podregion sosnowiecki
 
04.07.2019
Ogłoszenia konkursów ofert (wraz z definicjami, informacjami i załącznikami) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna
 • 540 - porada w poradni medycyny paliatywnej - podregion katowicki
 • 541 - porada w poradni medycyny paliatywnej - podregion częstochowski
 • 542 - świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym - subregion centralny
 • 543 - świadczenia w hospicjum domowym - podregion częstochowski
 • 544 - świadczenia w hospicjum domowym - podregion gliwicki
 • 545 - porada w poradni medycyny paliatywnej - podregion bytomski
 • 546 - porada w poradni medycyny paliatywnej - podregion rybnicki
 • 547 - porada w poradni medycyny paliatywnej - podregion sosnowiecki
 • 548 - porada w poradni medycyny paliatywnej - podregion tyski
 • 549 - porada w poradni medycyny paliatywnej - podregion gliwicki
 • 550 - świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym - subregion południowy
 • 551 - porada w poradni medycyny paliatywnej - podregion bielski
 
12.07.2019
Komunikat nr 44/2019 dla podmiotów planujących złożenie ofert w postępowaniach konkursowych w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna w zakresach: świadczenia w hospicjum domowym, świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym, porada w poradni medycyny paliatywnej oraz w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w zakresie świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym ogłoszonych w dniu 4.07.2019 r.
 
13.09.2019
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna:
 • 540 - porada w poradni medycyny paliatywnej - podregion katowicki
 • 541 - porada w poradni medycyny paliatywnej - podregion częstochowski
 • 546 - porada w poradni medycyny paliatywnej - podregion rybnicki
 • 548 - porada w poradni medycyny paliatywnej - podregion tyski
 • 549 - porada w poradni medycyny paliatywnej - podregion gliwicki
 • 551 - porada w poradni medycyny paliatywnej - podregion bielski
 
12.09.2019
Oświadczenie z dnia 12 września 2019 roku o zmianie terminu rozstrzygnięcia w postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert ogłoszonych w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna
 • 542 - świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym - subregion centralny
 • 543 - świadczenia w hospicjum domowym - podregion częstochowski
 • 544 - świadczenia w hospicjum domowym - podregion gliwicki
 • 545 - porada w poradni medycyny paliatywnej - podregion bytomski
 • 547 - porada w poradni medycyny paliatywnej - podregion sosnowiecki
 • 550 - świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym - subregion południowy
 
18.09.2019
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna:
 • 543 - świadczenia w hospicjum domowym - podregion częstochowski
 • 544 - świadczenia w hospicjum domowym - podregion gliwicki
 • 545 - porada w poradni medycyny paliatywnej - podregion bytomski
 • 547 - porada w poradni medycyny paliatywnej - podregion sosnowiecki
 • 550 - świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym - subregion południowy
 
20.09.2019
Oświadczenie z dnia 20 września 2019 r. o zmianie terminu rozstrzygnięć postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opieka paliatywna i hospicyjna
 • 542 - świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym - subregion centralny
 
02.10.2019
Oświadczenie z dnia 2 października 2019 r. o zmianie terminu rozstrzygnięć postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opieka paliatywna i hospicyjna
 • 542 - świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym - subregion centralny
 
03.10.2019
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna:
 • 542 - świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym - subregion centralny
 
04.04.2019
Ogłoszenie konkursu ofert (wraz z definicją, informacjami i załącznikami) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej:
 • 496 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci i młodzieży/opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży - województwo śląskie
 
07.06.2019
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej:
 • 496 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci i młodzieży/opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży - województwo śląskie
 
ilość wiadomości: 14