Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

protesty, odwołania

ilość wiadomości: 12
Decyzja administracyjna nr 12-7737-od-105-woks-2019 z dnia 04.11.2019 r. w sprawie odwołania od postępowania konkursowego nr 12-19-000587/LSZ/03/1/01, w rodzaju świadczeń leczenie szpitalne, w zakresie chirurgia onkologiczna…
Decyzja nr 12-7686/OD-104/WOKS/2019 z dnia 31 października 2019 r., kod postępowania: 12-19-000587/LSZ/03/1/01, w rodzaju świadczeń leczenie szpitalne, w zakresie chirurgia onkologiczna – hospitalizacja, chirurgia onkologiczna…
Rozstrzygnięcie protestu - postępowanie nr 587 oferta 5
Rozstrzygnięcie protestu - postępowanie nr 587 oferta 6
Ogłoszenie o wniesieniu protestu - postępowanie nr 587 oferta 5
Rozstrzygnięcie protestu - postępowanie nr 587
Ogłoszenie o wniesieniu protestu - postępowanie nr 587 oferta 6
Ogłoszenie o wniesieniu protestu - postępowanie nr 587
Decyzja administracyjna Nr 12-2133/OD-6/WOKS/2019 z dnia 29 marca 2019 r. rozstrzygająca odwołanie od postępowania konkursowego nr 12-19-000338/LSZ/03/5/01, w rodzaju świadczeń leczenie szpitalne, w zakresie program…
Decyzja administracyjna nr 12-2130/OD-5/WOKS/2019 w rozpatrzeniu odwołania od rozstrzygnięcia postępowania konkursowego nr 12-19-000338/LSZ/03/5/01 LECZENIE SZPITALNE program lekowy Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z…
ilość wiadomości: 12