Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 14
22.10.2019
Ogłoszenie (wraz z definicją i informacją o cenie oczekiwanej) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 604 - przeszczepienie wątroby
 
18.11.2019
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie rokowań przeprowadzonego na podstawie art. 144 Ustawy w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 604 - przeszczepienie wątroby
 
15.10.2019
Ogłoszenie konkursu ofert (wraz z definicją i ceną oczekiwaną) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 601 - neonatologia - hospitalizacja, neonatologia - hospitalizacja - N20, N24, N25
na obszarze: częstochowski
 
09.10.2019
Ogłoszenie (wraz z definicją i informacjami o szkoleniu i cenie oczekiwanej) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:
 • 599 - leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej
 
14.10.2019
Oświadczenie z dnia 14 października 2019 roku o zmianie terminu w postępowaniu prowadzonym w trybie rokowań w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:
 • 599 - leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej
 
09.10.2019
Ogłoszenia konkursów ofert (wraz z definicjami i informacjami o szkoleniu i cenie oczekiwanej) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:
 • 597 - leczenie zapalenia błony naczyniowej oka (ZBN) – część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa (ICD-10 H 20.0, H 30.0)
 • 598 - leczenie choroby Fabryego (ICD 10: E.75.2)
na obszarze: śląskie
 
29.08.2019
Ogłoszenie konkursu ofert (wraz z definicją i ceną oczekiwaną) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 587 - chirurgia onkologiczna - hospitalizacja
na obszarze: śląskie
 
02.09.2019
Komunikat nr 53/2019 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach: chirurgia onkologiczna - hospitalizacja, chirurgia onkologiczna - hospitalizacja - pakiet onkologiczny w sprawie spotkania informacyjno-szkoleniowego
 
03.10.2019
Oświadczenie z dnia 3 października 2019 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne
 • 587 - chirurgia onkologiczna - hospitalizacja
na obszarze: śląskie
 
14.10.2019
Oświadczenie z dnia 14 października 2019 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne
 • 587 - chirurgia onkologiczna - hospitalizacja
na obszarze: śląskie
 
30.04.2019
Ogłoszenie konkursu ofert (wraz z definicjami i informacją o cenie oczekiwanej) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 503 - toksykologia kliniczna - hospitalizacja
na obszarze: śląskie
 
07.05.2019
Komunikat nr 27/2019 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie: toksykologia kliniczna – hospitalizacja w sprawie spotkania informacyjno-szkoleniowego
 
15.05.2019
Oświadczenie z dnia 15 maja 2019 roku o zmianie terminu w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie toksykologia kliniczna - hospitalizacja
 
24.05.2019
Oświadczenie z dnia 24 maja 2019 roku o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie toksykologia kliniczna - hospitalizacja
 
28.05.2019
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 503 - toksykologia kliniczna - hospitalizacja
na obszarze: śląskie
 
23.04.2019
Ogłoszenia konkursów ofert (wraz z definicjami i informacją o cenie oczekiwanej) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 499 - kardiologia - hospitalizacja
 • 500 - kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał)
na obszarze: powiat myszkowski
 
26.04.2019
Komunikat nr 25/2019 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursów ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach: kardiologia – hospitalizacja oraz kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał) w sprawie spotkania informacyjno-szkoleniowego
 
21.05.2019
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 499 - kardiologia - hospitalizacja
 • 500 - kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał)
na obszarze: powiat myszkowski
 
11.04.2019
Ogłoszenia konkursów ofert (wraz z definicjami i informacjami o szkoleniu i cenie oczekiwanej) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:
 • 497 - leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem
 • 498 - leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A
na obszarze: śląskie
 
14.06.2019
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:
 • 497 - leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem
 • 498 - leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A
na obszarze: śląskie
 
02.04.2019
Ogłoszenie konkursu ofert (wraz z definicją i informacją o cenie oczekiwanej) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 492 – pediatria - hospitalizacja
na obszarze: subregion centralny
 
08.04.2019
Komunikat nr 23/2019 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie: pediatria – hospitalizacja w sprawie spotkania informacyjno-szkoleniowego
 
15.05.2019
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 492 – pediatria - hospitalizacja
na obszarze: subregion centralny
 
20.03.2019
Ogłoszenia konkursów ofert (wraz z definicjami i informacjami o szkoleniu i cenie oczekiwanej) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:
 • leczenie zaawansowanego raka jelita grubego
 • leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca
 • leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu i nintedanibu
 • leczenie raka piersi
 • leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika
 • leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej
 • leczenie mięsaków tkanek miękkich
 • profilaktyka zakażeń wirusem RS
 
03.04.2019
Oświadczenie z dnia 3 kwietnia 2019 roku o zmianie terminów w postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne programy lekowe
 • leczenie zaawansowanego raka jelita grubego
 • leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca
 • leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu i nintedanibu
 • leczenie raka piersi
 • leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika
 • leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej
 • leczenie mięsaków tkanek miękkich
 • profilaktyka zakażeń wirusem RS
 
17.05.2019
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe
 • leczenie zaawansowanego raka jelita grubego
 • leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca
 • leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu i nintedanibu
 • leczenie raka piersi
 • leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika
 • leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej
 • leczenie mięsaków tkanek miękkich
 • profilaktyka zakażeń wirusem RS
 
ilość wiadomości: 14