Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Informacje wspólne

29-04-2021

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że SPZOZ Skalmed ul. Batalionów Chłopskich 33 w Kroczycach zakończył z dniem 31.03.2021 r. wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie otolaryngologii.

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia. Należy przy tym pamiętać o konieczności odbioru skierowania oraz uzyskania od świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy, bezpłatnego zaświadczenia o wpisaniu pacjenta na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się.

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, realizujących umowy zawarte ze Śląskim OW NFZ, dostępne są na stronie internetowej Oddziału: www.nfz-katowice.pl w zakładce „Gdzie się leczyć”.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne w poszczególnych placówkach dostępne są w wyszukiwarce internetowej „Informator o Terminach Leczenia” https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/ .

Informacje o pierwszym wolnym terminie leczenia można również uzyskać wysyłając zapytanie do Śląskiego OW NFZ na adres: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

29-04-2021

ŻORY 10:00-17:35 PRZY URZĘDZIE MIASTA RYNEK (NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 32/278-91-38,784-067-503
CZĘSTOCHOWA 09:00-16:00 PRZY GALERII JURAJSKIEJ AL. WOJSKA POLSKIEGO 207 (MAMMO - MED. Rejestracja 58/32-57-602, 58/32-57-605)
IRZĄDZE 09:00-17:00 PRZY URZĘDZIE GMINY UL. IRZĄDZE 124 (GENEVA TRUST, rejestracja 58/767-34-44)
KROCZYCE 14:00-17:00 PRZY ZAJEŹDZIE MAGDA UL. ARMII LUDOWEJ 75 (GENEVA TRUST, rejestracja 58/767-34-44)
BĘDZIN 09:00-17:00 PRZY SKLEPIE KAUFLAND UL. 11 LISTOPADA 10 (GENEVA TRUST, rejestracja 58/767-34-44)
ŁAZY 09:00-17:00 PRZY PARKU WODNYM JURA UL. KOŚCIUSZKI 46A (GENEVA TRUST, rejestracja 58/767-34-44)
SZCZEKOCINY 09:00-17:00 PRZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ UL. KRAKOWSKA 23 (GENEVA TRUST, rejestracja 58/767-34-44)
SOSNOWIEC 09:00-17:00 PRZY SKLEPIE STOKROTKA UL. KOSZALIŃSKA 1B (MEDICA, rejestracja 42/254-64-10, 42/517-544-004)
BIELSKO-BIAŁA 09:00-17:00 PRZY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE SARNI STOK UL. KOZIA 9 (MEDICA, rejestracja 42/254-64-10, 42/517-544-004)

29-04-2021

Bytom 10.30-14.00 Przedszkole nr 25 Kolejowa 27