Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Informacje wspólne

02-12-2021

dotyczący wydłużenia okresu spłaty należności ustalonych jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń do dnia 31 grudnia 2023 r. zgodnie z § 2. ust. 4-6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1548 z późn. zm.)

02-12-2021

dotyczący wydłużenia okresu spłaty należności ustalonych jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń do dnia 31 grudnia 2023 r. zgodnie z § 2. ust. 4-6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1548 z późn. zm.)

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach zwraca się z prośbą do świadczeniodawców, którzy chcą skorzystać z możliwości wydłużenia okresu spłaty rachunków 1/12 rozliczonych bez sprawozdawczości do dnia 31 grudnia 2023 r. zgodnie z § 2 ust. 4-6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zmiany  rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1548 z późn. zm.) o składanie w terminie do 10 grudnia 2021 r. stosownych wniosków przez Portal Świadczeniodawcy wg instrukcji zamieszczonej na końcu komunikatu. Dotyczy to także świadczeniodawców, którzy już złożyli wniosek o przedłużenie okresu spłaty w jakiejkolwiek innej formie niż poniżej przedstawiona (tzn. pisemnie, faxem, mailem).

Ponadto prosimy o nieprzesyłanie „Wniosków o wydłużenie okresu spłaty rachunków 1/12” wydrukowanych z Portalu Świadczeniodawcy do OW NFZ dodatkowo mailem, faxem czy papierowo.

Zasady przedłużania okresu rozliczeniowego:

Przedłużenie okresu spłaty następuje na wniosek świadczeniodawcy (elektroniczny) przekazywany przez Portal Świadczeniodawcy. Składanie wniosku możliwe jest od 30 listopada do 10 grudnia br. Wydłużenie okresu spłaty dotyczy umów, których okres rozliczeniowy został przedłużony do dnia 31 grudnia 2021 r. i środki wynikające z wypłaty świadczeniodawcy należności ustalonych jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń nie zostały rozliczone.

Po akceptacji wniosku przez OW NFZ zmienia się status wniosku na „decyzja pozytywna”, co oznacza, że świadczeniodawca uzyskuje zgodę na wydłużenie okresu spłaty do 31.12.2023 r.

Instrukcja do pobrania w załączniku.

02-12-2021

Od 1 grudnia 2021 roku zmieniły się zasady przyznawania dodatkowego wynagrodzenia w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19. Nowelizacja polecenia Ministra Zdrowia dla NFZ wprowadza świadczenia jednorazowe, które otrzyma personel niemedyczny.

02-12-2021

CZĘSTOCHOWA 09:00-17:00 PRZY SKLEPIE KAUFLAND UL. OKULICKIEGO 50 (GENEVA TRUST, rejestracja 58/767-34-44)
GLIWICE 09:00-17:00 NA PLACU KRAKOWSKIM NA PLACU KRAKOWSKIM (GENEVA TRUST, rejestracja 58/767-34-44)
JAWORZNO 09:00-17:00 PRZY GALERIA GALENA UL. GRUNWALDZKA 59 (GENEVA TRUST, rejestracja 58/767-34-44)
KATOWICE 09:00-17:00 PRZY LEROY MERLIN UL. BAILDONA 60 (GENEVA TRUST, rejestracja 58/767-34-44)
ŻORY 10:00-17:35 NA RYNKU RYNEK (NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 32/278-91-38,784-067-503)

02-12-2021

Pszczyna Jankowice 10.30-14.00 Zespół Szkolno-Przedszkolny Baziowa 17