Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 3
10.01.2019
Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane na rok 2019:
  • 323 – koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub na III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III) - śląskie
 
21.01.2019
Definicja:
  • 323 – koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub na III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III) - śląskie
 
10.01.2019
Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane na rok 2019:
  • 322 – dziecięca opieka koordynowana (DOK) - śląskie
 
21.01.2019
Definicja:
  • 322 – dziecięca opieka koordynowana (DOK) - śląskie
 
10.01.2019
Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane na rok 2019:
  • 321 – koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR) - śląskie
 
21.01.2019
Definicja:
  • 321 – koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR) - śląskie
 
ilość wiadomości: 3