Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 1
27.02.2019
Ogłoszenia konkursów ofert (wraz z definicjami i informacją o cenach oczekiwanych) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne:
  • świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego
  • świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego
 
21.03.2019
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne:
  • świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego
  • świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego