Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń w POZ

ilość wiadomości: 1
03.12.2018
Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w następujących przedmiotach umów:
  • świadczenia lekarza POZ
  • transport sanitarny w POZ
  • świadczenia pielęgniarki POZ
  • świadczenia położnej POZ
  • – w tym świadczenia położnej POZ w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej
    – w tym świadczenia położnej POZ w programie profilaktyki raka szyjki macicy
  • świadczenia pielęgniarki szkolnej
na obszarze: śląskie
 
05.03.2019
Wniosek z dnia 21.12.2018 r. do Dyrektora o zatwierdzenie rozstrzygnięcia postępowania i zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna
 
21.03.2019
Wniosek z dnia 19.03.2019 r. do Dyrektora o zatwierdzenie rozstrzygnięcia postępowania i zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna
 
04.06.2019
Wniosek z dnia 19.03.2019 r. do Dyrektora o zatwierdzenie rozstrzygnięcia postępowania i zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna
 
04.06.2019
Wniosek z dnia 21.03.2019 r. do Dyrektora o zatwierdzenie rozstrzygnięcia postępowania i zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna
 
04.06.2019
Wniosek z dnia 15.04.2019 r. do Dyrektora o zatwierdzenie rozstrzygnięcia postępowania i zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna
 
04.06.2019
Wniosek z dnia 21.05.2019 r. do Dyrektora o zatwierdzenie rozstrzygnięcia postępowania i zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna
 
26.09.2019
Wniosek z dnia 26.09.2019 r. do Dyrektora o zatwierdzenie rozstrzygnięcia postępowania i zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna