Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

protesty, odwołania

ilość wiadomości: 65
Decyzja administracyjna Nr 12-2086/OD-4/WOKS/2019 z dnia 28 marca 2019 r. rozstrzygająca odwołanie od postępowania konkursowego nr 12-19-000325/PSY/04/1/04.2712.020.02/01, w rodzaju świadczeń opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,…
Decyzja administracyjna nr 12-29/OD-1/WOKS/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r., rozstrzygająca odwołanie od postępowania konkursowego nr 12-19-000123/PSY/04/1/04.1700.001.02/01 w rodzaju świadczeń opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień…
Decyzja administracyjna nr 12-30/OD-2/WOKS/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r. rozstrzygająca odwołanie od postępowania konkursowego nr 12-19-000300/PSY/04/1/04.2702.020.02/01 w zakresie świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dorosłych
Decyzja administracyjna Nr 12-7887/OD-2457/WOKS/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. rozstrzygająca odwołanie od postępowania konkursowego nr 12-19-000009/PSY/04/1/04.1700.001.02/01 w rodzaju świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych
Decyzja administracyjna nr 12-7894/OD-2459/WOKS/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. rozstrzygająca odwołanie od postępowania konkursowego nr 12-19-000073/PSY/04/1/04.2700.020.02/01, w rodzaju świadczeń opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,…
Decyzja administracyjna nr 12-7893/OD-2458/WOKS/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. rozstrzygająca odwołanie od postępowania konkursowego nr 12-19-000065/PSY/04/1/04.1744.007.02/01 w rodzaju świadczeń opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień…
Decyzja administracyjna nr 12-7869/OD-2454/WOKS/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r., rozstrzygająca odwołanie od postępowania konkursowego nr 12-19-000021/PSY/04/1/04.1701.001.02/01, w rodzaju świadczeń opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,…
Decyzja administracyjna nr 12-7885/OD-2455/WOKS/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r., rozstrzygająca odwołanie od postępowania konkursowego nr 12-19-000103/PSY/04/1/04.1700.001.02/01, w rodzaju świadczeń opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,…
Decyzja administracyjna nr 12-7886/OD-2456/WOKS/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r., rozstrzygająca odwołanie od postępowania konkursowego nr 12-19-000112/PSY/04/1/04.1700.001.02/01, w rodzaju świadczeń opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,…
Decyzja administracyjna Nr 12-7849/OD-2449/WOKS/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. rozstrzygająca odwołanie od postępowania konkursowego nr 12-19-000117/PSY/04/1/04.1744.007.02/01, w rodzaju świadczeń opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,…
ilość wiadomości: 65