Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 9
02.10.2019
Ogłoszenia konkursów ofert (wraz z definicjami i informacjami) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:
 • 593 - badania rezonansu magnetycznego (RM) - region gliwicki
 • 594 - badania rezonansu magnetycznego (RM) - region katowicki
 • 595 - badania tomografii komputerowej (TK) - podregion tyski
 
28.06.2019
Ogłoszenia konkursów ofert (wraz z definicjami i informacjami) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia diagnostyczne kosztochłonne:
 • 516 - badania rezonansu magnetycznego (RM) - region katowicki
 • 517 - badania tomografii komputerowej (TK) - podregion katowicki
 • 518 - badania tomografii komputerowej (TK) - podregion rybnicki
 • 519 - badania rezonansu magnetycznego (RM) - region gliwicki
 • 520 - badania rezonansu magnetycznego (RM) - region bielski
 • 521 - badania tomografii komputerowej (TK) - podregion częstochowski
 • 522 - badania rezonansu magnetycznego (RM) - region bytomski
 • 523 - badania tomografii komputerowej (TK) - podregion gliwicki
 • 524 - badania rezonansu magnetycznego (RM) - region rybnicki
 • 525 - badania tomografii komputerowej (TK) - podregion tyski
 • 526 - badania tomografii komputerowej (TK) - podregion bielski
 
06.08.2019
Unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju świadczeń ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne:
 • 519 - badania rezonansu magnetycznego (RM) - region gliwicki
 
07.08.2019
Unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju świadczeń ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne:
 • 525 - badania tomografii komputerowej (TK) - podregion tyski
 
27.08.2019
Oświadczenie z dnia 27 sierpnia 2019 roku o zmianie terminu rozstrzygnięcia w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert ogłoszonego w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne :
 • 526 - badania tomografii komputerowej (TK) - podregion bielski
 
30.08.2019
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia diagnostyczne kosztochłonne:
 • 516 - badania rezonansu magnetycznego (RM) - region katowicki
 • 517 - badania tomografii komputerowej (TK) - podregion katowicki
 • 518 - badania tomografii komputerowej (TK) - podregion rybnicki
 • 520 - badania rezonansu magnetycznego (RM) - region bielski
 • 521 - badania tomografii komputerowej (TK) - podregion częstochowski
 • 522 - badania rezonansu magnetycznego (RM) - region bytomski
 • 523 - badania tomografii komputerowej (TK) - podregion gliwicki
 • 524 - badania rezonansu magnetycznego (RM) - region rybnicki
 
02.09.2019
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia diagnostyczne kosztochłonne:
 • 526 - badania tomografii komputerowej (TK) - podregion bielski
 
17.06.2019
Ogłoszenie (wraz z definicją i informacjami) o postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:
 • 514 - badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia Sosnowiec
 
11.07.2019
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie rokowań przeprowadzonego na podstawie art. 144 Ustawy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:
 • 514 - badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia Sosnowiec
 
06.06.2019
Ogłoszenie (wraz z definicją i informacjami) o postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:
 • 506 - świadczenia w zakresie badań rezonansu magnetycznego - Gliwice
 
10.07.2019
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie rokowań przeprowadzonego na podstawie art. 154 ust. 7 Ustawy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 • 506 - świadczenia w zakresie badań rezonansu magnetycznego - Gliwice
 
01.04.2019
Ogłoszenie konkursu ofert (wraz z definicją i informacjami) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:
 • 491 - świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc - pszczyński
 
09.05.2019
Komunikat nr 28/2019 z dnia 09 maja 2019 roku o zmianie terminu rozstrzygnięcia w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert ogłoszonego w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 
17.05.2019
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:
 • 491 - świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc - pszczyński
 
28.03.2019
Ogłoszenia (wraz z definicjami i informacjami) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:
 • 489 - świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu - pszczyński
 • 490 - świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej - pszczyński
 
15.05.2019
Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie rokowań przeprowadzonych na podstawie art. 144 Ustawy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:
 • 489 - świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu - pszczyński
 • 490 - świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej - pszczyński
 
13.03.2019
Ogłoszenia konkursów ofert (wraz z definicjami i informacjami) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia diagnostyczne kosztochłonne:
 • 433 - badania echokardiograficzne płodu - śląskie
 • 434 - badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia - podregion częstochowski
 • 435 - badania tomografii komputerowej (TK) - Bielsko-Biała
 • 436 - badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia - Sosnowiec
 
06.05.2019
Komunikat nr 26/2019 z dnia 06 maja 2019 roku o zmianie terminu rozstrzygnięcia w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert ogłoszonego w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne
 • 433 - badania echokardiograficzne płodu - śląskie
 
15.05.2019
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia diagnostyczne kosztochłonne:
 • 434 - badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia - podregion częstochowski
 • 435 - badania tomografii komputerowej (TK) - Bielsko-Biała
 • 436 - badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia - Sosnowiec
 
22.05.2019
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne
 • 433 - badania echokardiograficzne płodu - śląskie
 
26.02.2019
Ogłoszenia konkursów ofert (wraz z definicjami i informacjami) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:
 • 351 - świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu - pszczyński
 • 352 - świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej - pszczyński
 
22.03.2019
Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 • 351 - świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu - pszczyński
 • 352 - świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej - pszczyński
 
ilość wiadomości: 9